Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"Pano" ontdekt: overheidsbedrijf De Vlaamse Waterweg loosde giftig afval, waaronder uranium en kobalt, in de Schelde

In het afvalwater van een stort in Kruibeke zit 5 keer meer uranium en tot 11 keer meer kobalt dan wettelijk is toegelaten.

Ook de kankerverwekkende stoffen nikkel en beryllium overschrijden er de norm. Het afvalwater belandde rechtstreeks of via een gracht in de Schelde, staat in een proces-verbaal dat de redactie van "Pano" kon inkijken.

Opvallend genoeg wordt het stort uitgebaat door een overheidsbedrijf, De Vlaamse Waterweg. Het parket onderzoekt de zaak. (VRTNWS)

Kruibeke, België

Deel dit artikel