Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Parkeeronderzoek vanuit de lucht Heist-op-den-Berg

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg werkt aan een nieuw, duurzaam en ambitieus mobiliteitsplan. Dat moet richting geven aan de manier waarop Heistenaars zich in de toekomst zullen verplaatsen. Een belangrijk onderdeel ervan is parkeeronderzoek met objectieve cijfers.

Parkeeronderzoek met drones

Daarom is in het centrum van Heist-op-den-Berg en in Booischot een parkeer­onderzoek met drones en technologie voor beeldherkenning gestart. Parkeeronderzoek vanuit de lucht is een innovatieve methode om de parkeersituatie te meten. Drones brengen het aantal auto’s in beeld dat in een bepaald gebied aanwezig is. 

De drone vliegt herhaaldelijk eenzelfde vooraf ingestelde route. Software vergelijkt daarna de foto’s van verschillende meetmomenten en herkent of eenzelfde auto in een eerder meetmoment al geregistreerd is. Door die vergelijking krijgen we niet alleen meer inzicht in parkeerdruk maar ook in parkeerduur. Parkeeronderzoek vanuit de lucht is een snelle en efficiënte methode: drones vliegen relatief snel en de software zorgt voor een intelligente verwerking.

De voorbije week waren er al vliegmomenten op vrijdag 13 en dinsdag 17 januari.
Er zijn ook nog vluchten gepland op zaterdag 21 en maandag 23 januari.

Een stap voorwaarts in parkeeronderzoek

In Heist-op-den-Berg zijn er verschillende plannen en projecten waarvoor cijfergegevens over de huidige parkeerinfrastructuur onmisbaar zijn. Het parkeeronderzoek zal bijvoorbeeld knelpuntzones in straatparkeren tonen, maar ook hoe autobestuurders de rand- en centrumparkings gebruiken.

Het ultieme doel is meten hoeveel parkeerruimte er werkelijk nodig is en dat op verschillende momenten zoals tijdens de marktdagen. Zo kan het lokale bestuur de parkeerruimte aanpassen aan de echte behoeften, want met die ruimte wil het zuiniger omspringen.

Parkeeronderzoek was vroeger heel arbeidsintensief: onderzoekers moesten het aantal voortuigen per locatie handmatig tellen. Het leverde minder inzichten over knelpunten en kansen. Bovendien was het lastig om te weten of voertuigen kort of lang geparkeerd stonden. Parkeeronderzoek vanuit de lucht zorgt voor een grote stap voorwaarts.

Voor dit parkeeronderzoek werken het lokale bestuur en BUUR Part of Sweco - het studiebureau dat het lokale mobiliteitsplan begeleidt - samen met Roelofs, een Nederlands bedrijf dat de technologie aanbiedt. Data en technologie bieden heel wat kansen om complexe lokale uitdagingen te onderzoeken en aan te pakken. Daarom kiest het lokale bestuur voor innovatieve initiatieven zoals dit parkeeronderzoek.

Wat met privacy en hinder?

Geluidshinder door de drones verwachten we niet. De drones filmen loodrecht naar beneden, vanaf 45 meter hoogte. De contouren van voertuigen komen op die manier duidelijk in beeld, maar personen, nummerplaten en andere elementen die de identiteit van iets of iemand kunnen onthullen, zijn niet herkenbaar.'

Deel dit artikel