In opdracht van het gemeentebestuur pakt vzw De Sprong het onkruid aan in enkele centrumstraten en op parking Rivierstraat.   Tijdens de werken geldt een parkeerverbod tussen 8 en 16 uurOp woensdag 19 november wordt de onkruidborstel ingezet in de Guldensporenlaan en 11-Julilaan en op 20 november enkele parkeerstroken op parking Rivierstraat. 

Op 21 november volgen nog de Peter Benoitstraat, Pater van Henxthovenstraat, Beeldekenslaan en –plein. Zodra de werken afgerond zijn, is parkeren opnieuw mogelijk.