Al een drietal jaren geleden keurden de gemeente- en OCMW-raad de organisatiestructuur, de personeelsformatie van Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg en het principe voor de ontwikkeling van één administratief centrum goed.

De bouw van dat administratief centrum is een ambitieus project, dat een grote impact zal hebben op de organisatie maar ook op het centrum van Heist-op-den-Berg, de ruimere omgeving en alle bezoekers. Daarom werd in 2018 besloten om als eerste stap een ontwikkelingsstrategie en haalbaarheidsstudie te laten opmaken voor de realisatie ervan.

Het resultaat van deze studie moet een haalbaar scenario zijn dat het lokale bestuur de komende jaren kan uitvoeren. Met ondersteuning van studiebureau VELD wordt in deze fase de locatie, het programma in grote lijnen en dergelijke bepaald. De studie kan ook een basis vormen voor de samenwerking met de toekomstige ontwerper van het centrum.

Om de mening van de Heistenaar over dit project te vragen, opent op 28 en 29 februari de 'participatiebus' haar deuren op het Cultuurplein. Iedereen die daar langskomt zal om zijn mening gevraagd worden over de dienstverlening van het lokale bestuur en wat zijn wensen en ideeën zijn voor het nieuwe administratieve centrum.

Verder zullen er op publieke plaatsen postkaarten liggen die de bezoeker kan invullen en opsturen naar het lokale bestuur.

Heb jij een interessante suggestie, een origineel idee of aanbevelingen voor het nieuwe administratieve centrum? Kom dan naar de participatiebus of bezorg je idee via de postkaart ten laatste op vrijdag 6 maart!

Voor het personeel van de organisatie start er ook een inspraaktraject. Een eerste stap daarin is dat ook zij hun mening, wensen, ideeën, suggesties, ... kunnen neerschrijven op postkaarten.