U bent hier

Pasen : overzicht vieringen Goede Week in Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen

Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen
01.04.2021 - 09.50u
Door: Mark Jaspers

'Ook tijdens de Goede Week blijft het bisdom Antwerpen met haar gelovigen verbonden in gebed en gaat ze samen met hen op weg naar Pasen. Ondanks een nieuwe verstrengde lockdown blijft samen vieren in de kerk met max. 15 gelovigen of digitaal thuis binnen de veilige bubbel mogelijk.

De vieringen van de Goede Week en Pasen worden live gestreamd via het YouTube-kanaal van bisdom Antwerpen. Onderstaand overzicht vertelt u op welke tijdstippen u digitaal kan meevieren.

Witte Donderdagvieringen van 1 april :

1. Chrismaviering om 10.00u met Mgr. Bonny en concelebranten Jan Verheyen (vicariaat Kempen) en Adeel Mahzar (vicariaat Antwerpen)
(+ livestream kathedraal)

Tijdens deze Chrismaviering zullen twee zorgpastores, twee catechumenen (volwassen doopkandidaten), één volwassen en één 12-jarige vormselkandidaat aanwezig zijn. (na afloop is er mogelijkheid tot interview, afspraak aan de ingang ter hoogte van de Groenplaats 21)

2. Witte Donderdagviering om 20.00u met Mgr. Bonny
(+ livestream kathedraal)

Goede Vrijdagviering van 2 april :

Kruisvereringsviering om 15.00u met Mgr. Bonny (+ livestream kathedraal)

Tot 18.00u zijn bezoekers welkom in de kathedraal om het Kruis te groeten.

Paaszaterdagviering van 3 april :

Van 14.00u tot 17.00u zijn bezoekers welkom in de kathedraal om het Kruis te groeten.

Paaswake om 20.30u met Mgr. Bonny (+ livestream kathedraal + Kerknet)

Tijdens de paaswake zal een medewerker van de O.L.V.-kathedraal worden gedoopt. (na afloop is er mogelijkheid tot interview, afspraak aan de ingang ter hoogte van de Groenplaats 21)

Paasvieringen van 4 april :

1. Oecumenische paasgroet om 8.00u in de O.-L.V.-kathedraal:

in aanwezigheid van Mgr. Johan Bonny, John van der Dussen (voorzitter ARK, Antiochië Netwerk), pastor Mike Nwanegbo (Redeemed Christian Church of God), pastor Susan Obasohan (Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten), Annie Walscharts (aalmoezenier em. Belgische Krijgsmacht RKK), vader Barnabas Genbrugge (diaken van de Orthodoxe kerk), DS Anne van Olst (Evangelisch Centrum Deurne en het Gereformeerd Overleg Vlaanderen), DS Barry Kriekaard (dominee VPKB), pastor Gijsbertus van Hattem (Evangelisch-Lutherse kerk), Freda Nkansah (Evangelische kerken), Embrecht van Groesen (diaken Anglicaanse kerk), Jean-Marie Houben (diaken, secretaris ARK RKK)

(+ livestream kathedraal)

2. Hoogmis voor Pasen om 10.00u met Mgr. Bonny (+ livestream kathedraal)
3. Engelse paasviering om 12.00u (geen livestream)

Tweede paasdagviering van 5 april :

Eucharistieviering om 16.00u (+ livestream kathedraal)

Bezinnende teksten Goede week, paasbrief en online tips liturgie

Ter gelegenheid van de Goede Week en Pasen, schreef Mgr. Bonny zes bezinnende teksten die ons begeleiden tijdens de Goede Week. Ook de paasbrief van de bisschop die voor de gelegenheid werd vertaald naar het Engels en Spaans, kan u nalezen in bijlage, en op de webstek van Bisdom Antwerpen.

Wie bovendien op zoek is naar concrete tips om de liturgie van de Goede Week via livestream, tv, radio thuis mee te vieren en tips voor werkvormen in en buiten de kerk of thuis, kan ook die terugvinden op de webstek.

Naast het vaste programma op de VRT, brengen in ons land de Nederlandstalige bisdommen en het aartsbisdom tijdens de Goede Week een extra aanbod. Plaatselijke initiatieven uit bisdom Antwerpen: ook de livestreamuitzendingen van derden bieden we via www.bisdomantwerpen.be aan.

Brief voor Pasen

Naar het Evangelie van Lucas. "Net op paasdag waren twee van hen onderweg. Ze spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zich bij hen en liep met hen mee.

Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen: 'Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?' Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf hem ten antwoord: 'Bent u dan de enige inwoner van dit land die niet weet wat hier het afgelopen jaar is gebeurd?

' 'Wat dan?' vroeg Jezus. Ze zegden hem: 'Wat er gebeurd is met COVID-19. Dat onvoorspelbare virus. Die onmogelijke maatregelen. Die gemaskerde contacten. Die plakkende handgel. Die anderhalve meters. Dat eenzame thuiswerk. Die vierkante digitale gesprekken. Die niet-geleverde vaccins.

Die verboden kerkdiensten. Die uitgestelde communies en vormsels. Die veel te beperkte uitvaarten. Voor het tweede jaar op rij geen paasvieringen. Wel hebben enkele regeringsleden ons versteld doen staan.

Ze lieten kerkdiensten toe in open lucht. En het bleef maar regenen! Een
paar van ons zijn dan toch naar de kerk gegaan, maar het leek wel een leeg graf. Geen sfeer, geen koor, geen volk.

Zeker geen 'Fratelli tutti' en weinig te merken van 'De vreugde van het Evangelie'. Waar is hij gebleven, Jezus de Heer? Had hij niet beloofd dat hij bij ons zou blijven, tot het einde der tijden?

Wij hoopten zo dat hij ons zou verlossen, maar al met al is het al meer dan een
jaar sinds wij leven in lockdown. Hoe lang kunnen wij dat nog volhouden?

Toen zei Jezus tot hen: 'Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat ik tot u heb gezegd'.

En te beginnen met Mozes en alle profeten legde hij hun uit wat in heel de Schrift op hemzelf betrekking had. Hij vertelde over het aards paradijs
en van hoe korte duur het was.

Over de zondvloed en de lange tijd dat Noah met zijn familie en dieren stuurloos ronddreef op een schip. Over Abraham die zijn voorvaderlijke land moest verlaten om op tocht te gaan naar een ongekende bestemming, van het oude naar het nieuwe normaal.

Over Mozes die met zijn volk door de woestijn trok, een lange omweg van wel veertig jaar -en toch geen verloren tijd-, doorheen eenzaamheid, ontbering, opstand en ontgoocheling.

En hoe God zich ondertussen amper liet zien, even maar, verborgen in een wolk en hoog op de berg. Over psalmisten die bidden uit dalen van eenzaamheid, die jammeren als een duif, die roepen uit hun gevangenschap, die smeken om genade, die uitzien naar bevrijding.

Over profeten die hun volk in ballingschap moed inspreken en overeind houden, die wegen van herstel en vernieuwing aanwijzen, voorbij de verdrukking. Zo stappen ze verder.

Langzaam daalt de zon. In de opkomende nevel ruiken ze lentebloemen. Een herder brengt zijn kudde naar huis. Een vrouw maakt haar koekenpan klaar. Terwijl Jezus aan het vertellen is, brengt hij nog enkele woorden van hemzelf in herinnering.

Over de barmhartige Samaritaan en zorg dragen voor elkaar. Over geduld hebben zoals een zaaier wacht op de groene aar, dan op de volgroeide plant en dan op het rijpe koren.

Over zijn kruis dragen, liever dan weg te lopen of vals te spelen. Over verzamelen, loslaten en opnieuw beginnen, zoals de kleine Zacheüs. Over zalig de vredestichters en zalig die hongeren naar gerechtigheid. Over elkaar de
voeten wassen. Over sterven uit liefde voor zijn vrienden.

Over God die hij zijn Vader noemt.

Nog stappen ze verder. De stiltes in het gesprek duren steeds langer. Wanneer ze bij het dorp komen waar ze moeten zijn, doet hij alsof hij verder wil gaan.
Maar met aandrang vragen ze: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde'

Toen ging hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem, maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto