'Het is belangrijk dat door deze beslissing van het Grondwettelijk Hof de vrijheid van onderwijs bevestigd wordt', zegt Patrick Heremans, Coördinerend directeur kOsh123 in Herentals.

'Op deze manier moeten schoolbesturen opnieuw de mogelijkheid krijgen om hun eigen pedagogisch project in de verf te zetten en eigen accenten te leggen.

Dat dreigde helemaal verloren te gaan anders, waardoor het allemaal een beetje van hetzelfde zou worden.

We zijn dus tevreden dat deze uitspraak er gekomen is, ook al beseffen we dat dit opnieuw voor een overgangsperiode zal zorgen', besluit Patrick Heremans.

Eindtermen zijn de minimumdoelen

Eindtermen zijn de minimumdoelen die alle leerlingen in het Vlaams onderwijs zouden moeten halen.

Omdat de kwaliteit van ons onderwijs al een tijdje daalt en omdat sommige eindtermen ook verouderd waren, werden die eindtermen recent vernieuwd.

In 2019 werden de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het middelbaar onderwijs ingevoerd en sinds dit jaar zijn ook de nieuwe eindtermen in de twee graad ingevoerd. 

Op de foto : Patrick Heremans, Coördinerend directeur kOsh123 in Herentals / NNieuws.