Het lokaal bestuur Herentals stelde haar meerjarenplan voor. 'De input van de burgertrajecten werd maximaal meegenomen', zegt schepen voor financien Patrik De Cat (CD&V).

'En die lijn wordt doorgetrokken: participatie wordt een belangrijk speerpunt. Er komen meer middelen voor sociale zaken, sport, toerisme, cultuur en de verenigingen.

Met een sociale fiscale hervorming daalt de personenbelasting. Eyecatchers worden de nieuwe kunstencampus, de nieuwe sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven, de  Grote Markt en de dorpspleinen, waar met verviervoudigde middelen voor de middenstand winkelstraten op aansluiten.

Ook op het vlak van (verkeers)veiligheid en groen wordt een serieuze tand bijgestoken en het comfort voor de zwakke weggebruiker staat centraal in het mobiliteitsbeleid.'

Grote investeringen

'De stad trekt volop de kaart van grote investeringen om haar aanzien een pak te verhogen', vervolgt Patrik De Cat.  'De stad voorziet de middelen; de burgers bepalen het eindresultaat. Zo worden de Grote Markt en de dorpspleinen opgewaardeerd tot belevingspleinen die de eyecatchers van de kernen worden, met zo'n 700.000 euro.

Omdat de stad het dorpshart van Noorderwijk niet in eigendom heeft, wordt daar met een extern bureau een masterplan voor opgemaakt. Een nieuwe stadsfeestzaal (van zo'n 3,5 miljoen euro) en ondergrondse parking (800.000 euro) in het centrum maken het plaatje compleet.

Studiewerk effent het pad naar een Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan die als blauwgroene stadsboulevard door het centrum adert.

Tegelijk investeert de stad in het herstel van de vesten (met Europese subsidies), renovatie van de Lakenhal, het Begijnhof als belevingssite en het opwaarderen van de Le Paige site, naar het voorbeeld van de geslaagde stadspark en Begijnhofpark projecten.'

Opwaardering vrijetijdsinfrastructuur

'Naast fors verhoogde werkingsmiddelen en betere ondersteuning voor alle verenigingen, wordt ook de vrijetijdsinfrastructuur fel opgewaardeerd.  Deze legislatuur opent de gloednieuwe kunstencampus (een investering van zo'n 16 miljoen euro) de deuren, een project dat door vorig bestuur al in de stijgers werd gezet.

De lang beloofde nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven krijgt alle kansen op verwezenlijking deze legislatuur met de DBMO-formule en de voorziene stadsmiddelen van 4,2 miljoen euro.

Voor de renovatie van het Netepark is 3,2 miljoen euro gereserveerd. De stad cofinanciert de studie over de renovatie van de ijsbaan van Sport Vlaanderen en voorziet de nodige middelen voor de aanleg van het broodnodige veldhockeyterrein.'

Zwakke weggebruiker centraal

'Hoge investeringsbudgetten gaan ook, conform de wens van de Herentalsenaar, naar (verkeers)veiligheid, met de absolute nadruk op de zwakke weggebruiker.

Met een forse injectie van 200.000 euro wordt het ANPR-schild rond de stad (dat snelheidsovertredingen maar ook allerhande criminaliteit, zoals inbraken en bendes opspoort) meer sluitend.

Ook de rechtstreekse middelen naar politie- en brandweerzone worden fors opgetrokken, zodat er meer blauw op straat komt. Daarnaast investeert de stad in eigen snelheidscamera's om op precaire punten bij te springen en in camerabewaking aan het station, zodat deze hotspot voor diefstallen en drugdealers eindelijk aangepakt wordt.

Herentals wordt een echte voetgangers- en fietsstad, met investeringsbudgetten van ettelijke miljoenen euro per jaar.

Er komt een mobiliteits-, parkeer en verkeersgeleidinsgplan maar ook ad hoc beleid, zoals een dukatensysteem dat stappende en trappende schoolgangers beloont en in andere steden (zoals Bonheiden) de modal shift effectief bewerkstelligde, plus middelen voor deelmobiliteit.

De vermaledijde centrumkasseien krijgen comfortstroken (400.000 euro) en de fietstunnel aan het station wordt opgesmukt. De budgetten voor fietsenstallingen worden opgetrokken, telkens met budgettaire ruimte voor een flinke inhaalbeweging aan het begin van de legislatuur.

Qua infrastructuur voor fietsers en voetgangers ligt de prioriteit op de drukste toegangswegen en staat een herinrichting gepland voor hoofdassen Molenstraat en Wiekevorstseweg, Poederleeseweg, Herenthoutseweg (binnen de Ringlaan), Lierseweg (binnen de Ringlaan) en Sint-Jobsstraat.

Ook heel wat centrumstraten staan op de planning voor heraanleg, zoals Stationsstraat, Schoolstraat, Sint-Jansstraat, Sint-Antoniusstraat en Begijnhof. Dankzij de provincie Antwerpen wordt onze stad ook knooppunt van fietsostrades; de stad investeert met bijkomende fietstunnel de kers op de taart.

Ook de industrie kan op heel wat investeringen rekenen, met heraangelegde Toekomstlaan, Wolfstee en site Mondelèz Lu – investeringen van zowat een miljoen euro.'

Burgerparticipatie

'Het meerjarenplan van Herentals is er één van, voor, door en met de burger', weet Patrik De Cat.  'Het is de financiële vertaling van de plannen van deze bestuursploeg, die zich liet leiden door de burger, die op participatieavonden en via een digitaal platform van zich liet horen.

En die lijn van burgerparticipatie wordt consequent doorgetrokken met zo'n 50 000 euro jaarmiddelen (onder andere voor digitale burgerplatformen), een innovatief kader waarbij ateliers zelf burgeradvies organiseren en een expert participatie die dit volop ter harte neemt.

Herentals zal ook innoveren met wijkbudgetten en buurtzorgnetwerken. De stad blijft ook een warme plaats, met dito sociaal beleid, met aandacht en nog meer middelen voor armoede, mantelzorg, vrijwilligers, kinderopvang en thuiszorg maar ook betere bereikbaarheid via de oprichting van een antenne van het dienstencentrum in Noorderwijk en Morkhoven.

Bovendien zet Herentals ook in op projecten in de geestelijke gezondheidszorg met aandacht voor de strijd tegen eenzaamheid, depressie en burn-out. En inspelend op de gewijzigde bevolkingssamenstellingen komen er ook initiatieven op het vlak van diversiteit en integratie.'

Personenbelasting gaat omlaag

'Samen met de buurgemeenten zorgt de stad in de projectvereniging Neteland voor een eengemaakte bibliotheek van de toekomst, werken we aan een gezamenlijk bovenlokaal cultuur- en vrijetijdsbeleid en zetten we onze stad en omgeving toeristisch meer op de kaart', onderstreept De Cat.

'Ook wil de stad het waardevol groen dat ze heeft, koesteren en nog meer inzetten op het vrijwaren van open ruimte, inzet op milieu met onder andere het ruimteplan, inzet op geothermie en het hemelwaterplan. De stad heeft een hart voor mens en dier, en trekt de budgetten voor dierenwelzijn ook gevoelig op.

Een gigantische investering om Herentals als historische hoofdstad van de Kempen op de kaart te zetten, met een warm hart en aandacht voor het milieu en ons kostbaar groen. Dat alles wordt bekostigd zonder belastingverhogingen, ook niet voor de toekomstige generatie; integendeel, de schuld wordt afgebouwd.

Wel wordt ingezet op slim patrimoniumbeheer, waarbij niet-strategische eigendommen – met een plan – op de markt gebracht worden, zoals de huidige locaties van de stedelijke academies.

Ontradingsbelastingen, zoals die op leegstand of sluikstorten worden verhoogd. Met een fiscale, sociale hervorming dalen de personenbelastingen voor de kleine man (7,4 % naar 7,2 %) en komt er voor de industrie een fikse vereenvoudiging, door het inkantelen van de moeilijk te berekenen taksen op drijfkracht en milieubelastingen in OOV.

Deze pestbelastingen worden geschrapt, samen met de verblijfsbelasting, taks op bank- en financiewezen en de belasting op openblijven na sluitingsuur.

De tarieven voor de Herentalsenaar worden maximaal gevrijwaard, wie van buiten onze stad komt genieten van stedelijke infrastructuur die de Herentalse belastingbetaler bekostigt, betaalt daar integendeel een correcte bijdrage voor.

In dezelfde zin wordt het rusthuis niet geprivatiseerd, wordt de zorgplicht gevrijwaard (kinderen moeten niet instaan voor de kosten van hun (groot)ouders.

En bovendien wordt niet bespaard op het hart van onze organisatie: ons personeel, dat we voor het professioneel begeleiden van dit traject en het financieel sluitend maken van onze torenhoge ambities hiermee ook expliciet in de bloemetjes willen zetten', besluit een tevreden financien-schepen Patrik De Cat. (pp) Foto's archief Nnieuws.