De winkels en horeca-zaken liggen er momenteel verlaten bij, maar het stadsbestuur van Herentals en de handelaars werken verder aan een goede samenwerking.

Om de getroffen handelaars en horeca-uitbaters te ondersteunen, heeft het stadsbestuur de Handelshart Herentals Consumptiecheque uitgewerkt.

'De stad zal gebruik maken van deze consumptiecheques om zo de koopkracht van haar medewerkers te verhogen enerzijds, maar ook een hart onder de riem te steken van de eigen ondernemers anderzijds', zegt schepen Patrik De Cat.

'Het mooie aan de nieuwe consumptiecheque is dat hij enkel kan gespendeerd worden bij Herentalse handelaars of horeca-uitbaters die te lijden hebben gehad van de eerste golf in de coronacrisis.

De federale overheid trok dit jaar het fiscaal plafond voor lokale handelaarscheques eenmalig op naar €300. Deze federale beslissing hangt echter vast aan een hele lijst van voorwaarden. Bedrijven die niet moesten sluiten tijdens de lockdown, mogen bijvoorbeeld deze consumptiecheques niet ontvangen.

Ook bedrijven met meer dan 10 werknemers of die boven een bepaalde drempel op het vlak van jaaromzet en balans gaan, mogen de cheques niet ontvangen.

Deze voorwaarden maakten het onmogelijk om de gewone Handelshart Herentals Cadeaucheque te gebruiken voor het volledige bedrag van 260 euro dat stad en OCMW Herentals voorzien.

De stad werkte daarom een volledig nieuw concept uit onder de naam Handelshart Herentals Consumptiecheque, en dit als een van de weinige besturen in Vlaanderen.

De Handelshart Herentals consumptiecheque ziet eruit als een gewone Handelshart Herentals cadeaucheque, maar heeft een eigen stempel met de vermelding dat de consumptiecheque volgens Koninklijk Besluit van 17 juli 2020 uitgegeven kan worden tot 7 juni 2021.

De stad gebruikt de consumptiecheque voor haar eigen personeel.

Op Sinterklaasdag van dit jaar ontvangt elke voltijdse medewerker van het stadsbestuur, naast 40 euro aan gewone cadeaucheques, 260 euro aan consumptiecheques.'

In totaal investeert het stadsbestuur zo meer dan 140.000 euro in de koopkrachtverhoging voor haar 460 voltijds equivalenten (of 650 personeelsleden). Deze koopkrachtverhoging komt via de consumptiecheques daarna terecht bij de Herentalse handelaars en horeca-uitbaters.

Patrik De Cat vervolgt : "Het stadsbestuur zorgt zo voor een win-win situatie. Het personeel dat zich uit de naad heeft gewerkt in deze COVID-19 crisis, ontvangt een mooie extra en onze handelaars en horecanten winnen erbij. Deze 140.000 euro komt bovenop het bedrag dat de Herentalse handel normaal al int aan cadeaucheques (ongeveer 200.000 euro/jaar).

We hebben 6 december gekozen als datum zodat de eindejaarsperiode, die een belangrijke pakjesperiode is, goed kan starten. Volgens de federale criteria komen 473 ondernemers in aanmerking, dat is 75% van alle ondernemers met winkelvloeroppervlakte. Ik ben blij dat het stadsbestuur hen met deze maatregel een hart onder de riem kan steken."

Burgemeester Mien Van Olmen: "VVSG heeft ons al geloofd voor dit waardevolle initiatief. We zijn blijkbaar één van de weinige besturen die voor dit systeem gekozen heeft. Maar het was duidelijk dat aansluiting zoeken bij de reguliere leveranciers Edenred, Sodexho, Monizze etc geen oplossing was voor onze bedrijven, want op die lijsten figureren maar enkele Herentalse bedrijfsnamen.

We hopen dat de federale overheid leert uit dit initiatief en dat volgend jaar, in een win-winsituatie voor werknemers én handelaars en horecanten over heel België, het fiscaal plafond voor alle lokale handelaarsbons wordt opgetrokken van 40 euro tot minstens 200 euro."

Voorwaarden voor de uitreiking van de consumptiecheques:

• Het voordeel wordt beschouwd als fiscaal vrijgesteld als er een CAO op ondernemingsvlak is
• In de openbare sector moet de toekenning het voorwerp hebben uitgemaakt van een onderhandeling in het bevoegde onderhandelingscomité (dit gebeurde in Herentals in het Overleg - en Onderhandelingscomité van 7 juli 2020).
• De hoogste nominale waarde van de consumptiecheque is 10 euro per cheque.
• De consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. De nummers van de consumptiecheques worden gekoppeld aan de individuele werknemers op de 'individuele rekening van de werknemer', overeenkomstig de reglementering over het bijhouden van de sociale documenten.
• Op de consumptiecheque staat duidelijk vermeld dat hij geldig is tot 7 juni 2021. De consumptiecheque moet ook uitgereikt worden naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis (stad en OCMW Herentals kozen voor sinterklaas) en ten laatste tot en met 31 december 2020, dit zal gebeuren via een stempel op de papieren cheques (consumptiecheque volgens koninklijk besluit van 17 juli 2020, te besteden voor 7 juni 2021).
• Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende consumptiecheques mag niet meer bedragen dan 300 euro per werknemer.
• de consumptiecheque mag slechts besteed worden in horecagelegenheden, kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 15/1, § 1, van het Wetboek van vennootschappen [artikel 1:25, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] (microvennootschappen), namelijk:
• rechtspersoonlijkheid hebben
• geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn
• niet meer dan een van de volgende limieten overschrijden:
o jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10
o jaaromzet exclusief btw: 700.000 euro
o balanstotaal: 350.000 euro.