Woensdag 20 maart vond in Grobbendonk de Algemene Vergadering in buitengewone zitting plaats van distributienetbeheerder Iveka. Paul Diels, burgemeester van Lille, werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Iveka.

Hij volgt  Jos Ansoms op.   Mevrouw Ilse Stockbroekx gemeenteraadslid in  Schoten wordt ondervoorzitter.

Tijdens deze zitting werden de nieuwe mandatarissen binnen Iveka benoemd naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.

In het kader van een meer transparante en eenvoudige organisatie en werking, opteerde Iveka ervoor om de bestuurlijke organisatie aan te passen en ook het aantal openbare mandaten sterk te redu­ceren.
 
Op de vergadering werd niet alleen de Raad van Bestuur samengesteld, maar werden ook de mandatarissen aangeduid in de 2 regionale bestuurscomités RBC Oost en RBC West. 

Elke gemeente in het wer­kings­­gebied van Iveka heeft een vertegenwoordiger in een RBC.
 
Afscheidnemend voorzitter Jos Ansoms dankte de uittredende mandatarissen voor hun inzet en mede­wer­king tijdens de afgelopen legislatuur.
 
Iveka is distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in 46 gemeenten in de provincie Antwerpen. De distributienetbeheerder staat in voor alles wat te maken heeft met distributienetten en aansluitingen voor elektriciteit en aardgas, de meteropneming, de openbare verlichting, de REG-acties en sociale openbaredienstverplichtingen.