U bent hier

Paul Thijs : 'Hoogleraar Dick Heederik tikt het Herentalse schepencollege op de vingers'

Herentals | Kempen regio | Neteland
12.12.2017 - 14.30u
Door: Herman Gezelle

Het wordt bang afwachten door de 100-en bewoners van Hulzen-Watervoort. Aan het eind van deze maand valt de beslissing bij het provinciebestuur rond de inplanting van een kippenstal voor 14.000 kippen in hun nabije buurt.

Op donderdag 21 december beslist de Bestendige Deputatie.

Advocatenkantoor LDR heeft in naam van 38 personen bij het provinciebestuur een beroep ingediend tegen de verleende stedelijke vergunning aan de LV Maarten Hertogs. 

De stad Herentals had een vergunning verleend voor een kippenstal in Hulzen voor 14.000 kippen. Er kwamen 167 bezwaarschriften tegen de bouwvergunning binnen, met 367 bezwaarschriften tegen de milieuvergunning.  Toch verleende de stad Herentals een omgevingsvergunning voor deze kippenstal.

De buurtbewoners begrijpen niet dat het Herentalse schepencollege de industriële kippenboeren zo weinig in de weg legt en de plannen voor 200% steunt.

'Wij hebben de strijd niet opgegeven', reageren actievoerder Paul Thijs en collega's. 'Dit wordt een verkiezingsthema en we hopen dat het binnen de CD&V en verder, tot ruzies leidt. De gezondheid van de bewoners moet voorgaan op geldgewin.

Deskundige Hoogleraar Dick Heederik van de Universiteit Utrecht epidemioloog en auteur van het onderzoek

'Ik heb deskundige Hoogleraar Dick Heederik van de Universiteit Utrecht epidemioloog en de auteur van het onderzoek waar het schepencollege naar verwijst, persoonlijk gecontacteerd', vervolgt Paul Thijs.

'De Nederlandse Hoogleraar tikt het Herentalse schepencollege hierbij duidelijk op de vingers.  

Uit zijn uitvoerig antwoord onderstreept de professor : 'Het is verstandig om in dit verband naar de recentere studies te kijken.
Ik zou de risico's dus zeker niet samenvatten zoals het schepencollege doet.'

'In de milieuvergunning voor de kippenstal op Hulzen/Watervoort die het schepencollege afleverde kan je lezen:

'De impact van fijn stof, micro-organismen en endotoxinen op de omgeving en de omwonenden is beperkt. 'Mogelijke effecten van intensieve-veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiële blootstelling en gezondheidsproblemen.  (IRAS Universiteit Utrecht, NIVEL, RIVM, 7 juni 2011)'.

Heel wat bezwaarschriften van de omwonenden verwijzen net naar die recentere studies van Hoogleraar Dick Heederik.

Wat zegt het schepencollege over deze recentere, alarmerende studies in haar argumentatie?
Niets. Integendeel, ze haalt een oudere studie aan die ze bovendien verkeerd interpreteert.  We wachten de beslissing van het provinciebestuur eind december af', besluit Paul Thijs.

Wordt vervolgd.  (pp-pb)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto