De deputatie van de provincie Antwerpen heeft eind september de vergunningen toegekend voor het rooien van een bos en de bouw van een kippenstal voor 14.000 dieren in Hulzen-Watervoort Herentals.

'Er is nu extra munitie voor de bewoners van Hulzen/Watervoort', zegt actie-woordvoerder Paul Thijs. 'Onze anti-kippenstalactie blijft groeien.  Mét goed nieuws. In verband met de vergunning voor de kippenstal krijgen we dat positief geluid vanuit het Grondwetttelijk Hof, na de opdoffer van enkele weken geleden. 

De Bestendige Deputatie - met een N-VA bevoegde gedeputeerde (en ook N-VA-schepenen in het stadsbestuur van Herentals) - verleende toen alsnog de stedenbouwkundige vergunning aan de landbouwvennootschap Hertogs (kippenstal).  Een pure schande.

Het Grondwettelijk Hof heeft recent beslist dat er niet zomaar mag worden gebouwd in landschappelijk waardevol landbouwgebied.

Met die beslissing steunt het Grondwettelijk Hof de milieubeweging, die sinds 2017 juridisch streed tegen de decreetswijziging die de regels rond ruimtelijke ordening versoepelde en het Vlaamse landschap schade toebracht.'

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu: “Meer dan 300.000ha landbouwgebied in Vlaanderen is geregistreerd als landschappelijk waardevol.

Er zomaar grote stallen, loodsen of serres bouwen, kon niet. Tot in 2017 het Vlaams Parlement de regels voor bouwen in waardevolle landschappen versoepelde. Hierdoor dreigen open landbouwgebieden verder volgebouwd te worden.”

In strijd met grondwet

Omdat deze versoepeling in strijd is met de Belgische grondwet, trokken Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, stRaten-generaal, Ademloos, Vogelbescherming Vlaanderen, BOS+, Milieufront Omer Wattez, Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek en de Limburgse Milieukoepel naar het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof geeft de milieubeweging nu gelijk: de versoepeling is onwettig en wordt bijgevolg vernietigd.

De versoepeling van de bouwregels zorgt immers voor een te grote achteruitgang van het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu.'

'Spoedprocedure om de werken op te schorten is meteen ingezet : we zijn strijdvaardiger dan ooit'

'We hebben meteen de spoedprocedure ingezet bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de werken op te schorten', vervolgt Paul Thijs.  'Een aannemer was al gestart met bomen markeren.  Dat is allemaal nu stilgelegd. 

Al onze buurtbewoners en de massa sympathisanten uit heel Neteland zijn strijdvaardiger dan ooit tegen de adviezen en beslissingen van de stad Herentals en de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen.'

Goed voor natuur, landschap en landbouwers

Laurie Braet van Natuurpunt: “We zijn blij dat het arrest de verrommeling en betonnering van onze waardevolle open ruimte een halt wil toeroepen.

Dat is niet alleen positief voor natuur en landschap, ook landbouwers varen er uiteindelijk wel bij.

In plaats van altijd maar nieuwe stallen te bouwen, kan de overheid best werk maken van een beleid dat leegkomende boerderijen in landbouwgebruik houdt.

Nu worden die massaal overgenomen door tuincentra, bandencentrales of andere niet-landbouwactiviteiten. Daardoor gaat veel landbouwruimte verloren en stijgen de grondprijzen.'

Wordt vervolgd.

Foto's : Hulzen en Watervoort volop in de natuur zomer 2019 / jv / Nnieuws.

Lees HIER het volledig arrest van het Grondwettelijk Hof.