27 Vlaamse ziekenhuizen worden geconfronteerd met miljoenenfactuur voor statutaire personeelsleden.

Bijna de helft van de Vlaamse ziekenhuizen zit in de rats met zijn pensioenfactuur, waardoor ze op korte termijn in financieel vieze papieren dreigen te belanden. In sommige gevallen dreigt zelfs het faillissement. Het gaat om 27 ziekenhuizen die statutaire ambtenaren in dienst hebben of hadden.

In onze regio :  AZ Turnhout, Sint-Dimpna Geel en AZ Herentals.

Contractuelen

Nieuwe werknemers van Vlaamse ziekenhuizen zijn altijd contractuelen, maar om historische redenen is soms een deel van het personeel nog altijd met een ambtenarenstatuut aan de slag. Sommige ziekenhuizen waren immers ooit deels of volledig in handen van de overheid.

Voor het personeel met een werknemersstatuut betalen ziekenhuizen bijdragen aan de sociale zekerheid. De pensioenen van die werknemers worden later door de overheid betaald. Voor de pensioenen van de statutairen gebeurt dat via een fonds, dat wordt gespekt met afdrachten die ziekenhuizen doen op de wedde van de ambtenaren die ze in dienst hebben.

Omdat de ziekenhuizen steeds minder ambtenaren in dienst hebben en de groep gepensioneerden almaar groter wordt, vloeit echter onvoldoende geld naar het fonds om de pensioenen te betalen.

Tekorten

De betrokken ziekenhuizen worden gedwongen om de tekorten in het fonds bij te passen. Voor dit jaar gaat het over 20 miljoen euro. De komende jaren komt daar telkens een fiks bedrag bij, waardoor de factuur in 2028 oploopt tot een kleine 130 miljoen euro. De pensioenfactuur valt het hoogst uit voor het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA), het grootste ziekenhuis van het land, en het Jessa Ziekenhuis uit Hasselt.

130 miljoen pensioenen : de factuur in 2028 loopt op tot een kleine 130 miljoen euro
 

‘De betrokken ziekenhuizen en de lokale besturen kunnen dat niet betalen’, zegt Margot Cloet, de topvrouw van de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. Sowieso hebben ze het al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Flinterdunne marges

Volgens de meest recente cijfers draait een op de drie Vlaamse ziekenhuizen met verlies. Van de 27 instellingen zijn er zes die met rode cijfers draaien. De marges zijn zo flinterdun dat een tegenslag, zoals een fikse pensioenfactuur, die ziekenhuizen in de problemen kan brengen.

‘Als er niets gebeurt, zullen deze ziekenhuizen geen nieuwe leningen meer krijgen van de banken om investeringen te financieren. Sommige dreigen zelfs failliet te gaan’, waarschuwt Cloet.

Als er niets gebeurt, zullen de betrokken ziekenhuizen geen nieuwe leningen meer krijgen van de banken.
 
Margot Cloet topvrouw Zorgnet-Icuro :

'Zorgnet-Icuro roept de politiek op om tijdens de regeringsonderhandelingen een oplossing uit te werken waarbij de federale overheid financieel tussenkomt.'

Bron De Tijd -  verschijningsdatum 22/3/2019 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – Nnieuws  License2Publish.