Het personeel van Mediahuis, de fusiegroep van krantenuitgevers Concentra en Corelio, krijgt donderdag een stand van zaken over de geplande ontslagen. Volgens de directie sneuvelen er minder banen dan gepland: 155 in plaats van 205,5. De vakbonden spreken van een "getrukeerd cijfer".

Dat er nu minder functies worden geschrapt dan eerder was gezegd, is volgens de directie een resultaat van intensief overleg tussen de vakbonden en de directie tijdens de voorbije drie maanden.

"We hebben het aantal te schrappen functies verminderd via drie maatregelen", zegt Frank Jaspers van Mediahuis. "Ten eerste hebben de vakbonden alternatieve voorstellen gedaan. Voorts zijn mensen vrijwillig vertrokken omdat ze andere jobopportuniteiten vonden. En ten derde zijn er werknemers die in de laatste fase van hun loopbaan zaten. Zij zijn intussen of vertrekken binnenkort en worden niet vervangen."

Vakbonden: "Een getrukeerd cijfer"

De vakbonden noemen de vermindering naar 155 ontslagen "een getrukeerd cijfer".  "De directie rekent mensen die intussen al vertrokken zijn niet meer mee, maar die functies moeten nog wel meegenomen worden in de herstructureringsbesprekingen", reageren de bonden.

Morgen organiseren ze een vergadering om het personeel een stand van zaken te geven over de collectiefontslagprocedure die momenteel loopt bij het Mediahuis.

Dat overleg was al langer gepland, maar de bonden zullen het personeel ook informeren over de eenzijdige intentie tot stopzetting van de eerste fase van de onderhandelingen, die dinsdagavond via een e-mail aan het personeel werd aangekondigd. "De directie ging bijzonder arrogant en provocatief te werk", zegt BBTK-secretaris Hans Schippers. "Onze argumenten over de werklast en organisatie worden weggelachen. Er zijn intussen elf vergaderingen geweest, wat zeker niet ongebruikelijk lang is, en dat wordt nu eenzijdig afgesloten." (belga/vrt).