In februari werd vzw Eerstelijnszone Middenkempen opgericht om het werk van lokale overheden, zorg-en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen.

Partners in deze Eerstelijnszone zijn de lokale besturen van Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar, de zorgverleners die actief zijn op de eerste lijn ( zoals huisartsen, thuisverpleging, ergotherapeuten, psychologen, apothekers, vroedvrouwen,...), welzijnsorganisaties (woonzorgcentra, diensten gezinshulp, CAW), en ook vertegenwoordigers van personen met een zorg-en ondersteuningsnood en de mantelzorgers.

De eerstelijnszone streeft naar de best mogelijke kwaliteit van leven voor elke persoon en zet daarbij de persoon zelf centraal door een netwerk te vormen met de zorgverleners op de eerste lijn.

Eerstelijnszone en COVID-19

"De kwaliteit van leven staat vandaag voor velen onder druk. Door de huidige maatregelen zijn heel wat mensen erg geïsoleerd, verhoogt het gevoel van angst, stress,...

Het is belangrijk om mensen de mogelijkheid te kunnen bieden om met deze gevoelens te leren omgaan door hen handvatten te geven in hun persoonlijke situatie," zegt dokter Stefan Teughels, voorzitter van de Eerstelijns zone.

Daarom stelt de Eerstelijnszone Middenkempen, met steun van de Koning Boudewijn Stichting Fonds Dr. Daniël De Coninck - projectoproep "De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis" een gratis telefoonnummer 0800-35 2 46 ter beschikking waar alle inwoners uit de Eerstelijnszone Middenkempen met hun psychische zorgnood terecht kunnen.

"We organiseren in het callcenter een telefoonhulplijn waarbij wie psychische ondersteuning nodig heeft, door een medewerker opgevangen wordt die hen in contact brengt via videobellen of telefoon met een psycholoog.

Als lokale besturen vinden we het belangrijk om aan onze inwoners die het moeilijk met zichzelf hebben een makkelijk toegankelijke en professionele hulplijn aan te reiken zodat ze deze crisissituatie beter aan kunnen om zo positief om te gaan met hun gedachten en gevoelens.

Als je een langdurig traject nodig hebt, zoekt de psycholoog mee naar een geschikt aanbod", aldus Peter Bellens, lid dagelijks bestuur van de Eerstelijnszone Middenkempen en voorzitter van Neteland 'Zorg en welzijn'.

'Vanuit de eerstelijnszone dragen wij op deze manier een steentje bij aan het welbevinden van de inwoners van de zone.'  Op de foto : Peter Bellens /  foto Johan Temmerman Nnieuws.