In de voorbije maanden hebben de federale en Vlaamse regering budgetten vrijgemaakt waarmee de OCMW's en gemeentes doelgroepen kunnen ondersteunen die door de coronacrisis zijn getroffen.

Elk van de besluiten voorziet een budget waarmee één of meerdere doelgroepen kunnen worden geholpen met materiële, financiële of sociale hulp.

Steun voor wie het echt nodig heeft

'Stad en OCMW Herentals hebben in samenwerking en overleg met diverse partnerorganisaties binnen en buiten de gemeentegrenzen voorstellen gedaan', zegt Peter Bellens, schepen.

'De uitgangspunten zijn dat de steun moet gaan naar mensen die het echt nodig hebben en dat er niet enkel op korte termijn mag worden gedacht.

In de praktijk betekent dit dat Herentals met een deel van de subsidies structurele hulpverlening opstart die het mogelijk moet maken om verdoken armoede op te sporen. Een voorbeeld daarvan is de outreachfunctie die begin oktober werd voorgesteld.

Een belangrijk onderdeel van de financiële hulpverlening is een verplicht financieel en sociaal onderzoek van elke aanvrager.

Samen tegen Corona

De werkgroep "Samen tegen Corona" heeft een unaniem voorstel geformuleerd voor de besteding van de gelden.

In deze werkgroep zetelen de leden van het college van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigers van alle politieke partijen van de gemeenteraad en de betrokken diensten.

Het voorstel is om alle financiële tussenkomsten op een ruime manier in te vullen: hulp voor energieverbruik en huisvesting, kosten van psychologische hulp, digitale ondersteuning (donatie of uitlening van laptops), hulp bij gezondheidskosten, onbetaalde facturen, enz.

De effectieve besteding van de gelden wordt op 10 november door de gemeenteraad beslist.'  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.