'De Brugpartij maakte van haar eerste verjaardag gebruik om de partijstructuur uit te tekenen waarmee ze verder door het leven gaat, en een bestuur te installeren', zegt Dirk Kennis (fractieleider).

'Dat gebeurde begin deze week tijdens een algemene vergadering. Het bestuur van de nieuwe progressieve Geelse partij bestaat uit Peter Van Nuland (voorzitter), Yves Van Hulsel (ondervoorzitter), Dirk Kennis (fractieleider), Kristof Van Reusel (fractiemedewerker), Els Jacobs (secretaris), Greet Bakelants, Elhasbia Zayou, Cis Sterckx en Tinne Van Gelder. De vijf eerstgenoemden maken het dagelijks bestuur uit.

Open fractievergadering

De Brugpartij voert ook het principe van de open fractievergadering in, wat nieuw is in de Geelse politiek. In voorbereiding op de gemeenteraadszitting van 4 februari zal de fractie samenkomen op maandag 28 januari om 20u in de bovenzaal van het ACW-gebouw aan de Stationsstraat (ingang langs de zijkant). Alle geïnteresseerden zijn welkom, er is ruimte voor hun inbreng.'