U bent hier

Petra De Sutter : 'Elke Belg heeft in zijn of haar gemeente gegarandeerd toegang tot een postkantoor of bankautomaat'

Neteland
23.07.2021 - 22.11u
Door: Herman Gezelle

Vandaag heeft de federale ministerraad het zevende beheerscontract van bpost goedgekeurd. Dit beheerscontract is ambitieus op ecologisch en sociaal vlak. Na de benoeming van de nieuwe CEO Dirk Tirez, is het een nieuwe beslissende stap voor het bedrijf, zegt een tevreden minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter.

 'Elke Belg heeft in zijn of haar gemeente gegarandeerd toegang tot een postkantoor of bankautomaat.

Het zevende beheerscontract van bpost zal op 1 januari 2022 in werking treden en loopt over de periode van 2022 tot en met 2026.

"Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie, met name op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en toegankelijkheid.

Met dit beheerscontract verankeren en moderniseren wij heel wat diensten van bpost die van groot belang zijn voor onze samenleving. Niemand mag in uit de boot vallen, of het nu gaat om bijvoorbeeld de digitale kloof of de toegankelijkheid voor mensen met een handicap", zegt minister De Sutter.

Het nieuwe beheerscontract – samen met het CSR Charter - gaat onder de naam 'Be Close' om de nabijheid tussen diensten en burgers te benadrukken en is gebaseerd op drie assen: een digitale as ('Be Digital'), een sociale as ('Be Social') en een ecologische as ('Be Green).

Be Close

"De federale regering heeft ervoor gekozen het grote netwerk van 1.300 postkantoren en postpunten te behouden en te moderniseren naar de nieuwe noden en behoeftes van onze samenleving.

Zo zal elke Belg in zijn of haar gemeente gegarandeerd toegang hebben tot een postkantoor of bankautomaat", aldus minister De Sutter.

Financiële basisverrichtingen, zoals overschrijvingen, zullen nog steeds kunnen worden uitgevoerd in postkantoren en postpunten. Belangrijk nieuws is dat banken de mogelijkheid zullen hebben hun diensten in postkantoren te kunnen aanbieden.

bpost zal ten minste 350 bankautomaten en ten minste één automaat in gemeenten waar geen andere ATM beschikbaar is, ter beschikking van de burgers stellen.

Steden en gemeenten zullen de mogelijkheid hebben om, op eigen kosten, de installatie van een bijkomende automaat aan te vragen.

Be Digital

In België is 40 procent van de bevolking 'digitaal kwetsbaar' ten aanzien van de toenemende digitalisering van onze samenleving. Daarom is het van essentieel belang dat bpost het menselijke en fysieke contactpunt is voor handelingen die digitale vaardigheden vereisen.

Zo zal 10% van de postkantoren (65 postkantoren) gedurende een proefperiode van 2,5 jaar worden omgevormd tot "digihubs" of "digitale loketten".

Deze postkantoren zullen digitale ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld om een dossier samen te stellen, een bezwaar te maken tegen een boete, een abonnement voor openbaar vervoer te vragen, of andere handelingen waarvoor online-authenticatie vereist is. Indien de resultaten van het proefproject positief zijn, wordt de dienst uitgebreid.

Be Social

Postdiensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. In het nieuwe contract is bepaald dat postkantoren toegankelijker moeten zijn voor personen met een handicap.

Concreet betekent dit dat alle postkantoren op termijn toegankelijk zullen moeten zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Sommige postkantoren zullen daarvoor worden omgebouwd.

In postkantoren waar dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het postkantoor zich in een monumentaal gebouw bevindt) zullen er flexibele en ad-hoc oplossingen worden aangeboden. Daarbij zal bpost een "disablity coordinator" aanwerven.

Er zal ook nauw worden samengewerkt met organisaties die werken met personen met een handicap.

Ten slotte erkent de federale regering de sociale rol van de postbode, met name ten aanzien van mensen die geïsoleerd of hulpbehoevend zijn, of het slachtoffer van de digitale kloof zijn.

Zo zal bpost proactief blijven samenwerken met OCMW's of andere openbare instellingen om deze organisaties te helpen bij het identificeren van potentiële begunstigden van bepaalde diensten die hen kunnen helpen (bv. sociale bijstand, gezondheidsdiensten, administratieve ondersteuning, digitale diensten, enz.), of om bepaalde positieve taken uit te voeren bij deze begunstigden thuis, op vraag van diezelfde organisaties.

Be Green

'Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Charter dat regelmatig geëvalueerd zal worden. bpost had al de doelstelling om zijn CO2-uitstoot tussen 2017 en 2030 met 20% te verminderen.

Wij zouden deze doelstelling minstens willen verdubbelen tot 40 procent, of zelfs 50 procent, om ervoor te zorgen dat bpost voldoet aan de doelstellingen van het Federaal Regeerakkoord inzake duurzaamheid, het Nationale Energie- en Klimaat Plan, de European Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs.

Daarnaast creëren we de mogelijkheid voor elk deelmobiliteit- of openbaarvervoersbedrijf een beroep te doen op bpost om tickets aan te bieden via een fysiek kanaal.

Minister De Sutter: "De ontwikkeling van de e-commerce en het bijgaande pakjestransport wegen zwaar op onze ecologische voetafdruk. Onze overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie en moeten zich inschrijven in het pad naar ambitieuze ecologische duurzaamheid.

Om een leefbare toekomst te garanderen is er geen alternatief dan om onze CO2-uitstoot snel en aanzienlijk te verminderen.

Zo vormt bpost via de verduurzaming van zijn aanzienlijke infrastructuur en wagenpark een partner in de strijd tegen de klimaatopwarming in ons land. De recente ontwikkeling van Ecozones door het bedrijf in stedelijke gebieden, met name in Mechelen en Bergen en binnenkort ook in Leuven, zet in dat verband de toon."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto