Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

‘PFAS en jouw gezondheid’: infoavond in Zaal ‘t Getouw

Alle geïnteresseerden zijn dinsdagavond 20 december om 19 uur welkom in Zaal ’t Getouw voor de infoavond ‘PFAS en jouw gezondheid’.

Lokaal bestuur Mol organiseert deze infoavond naar aanleiding van de zogeheten ‘no regret’-maatregelen die sinds eind oktober gelden voor drie zones in Mol. Medisch milieukundige Ruth Lembrechts van Logo Kempen geeft toelichting en beantwoordt vragen. Iedereen is welkom op deze infoavond, inschrijven hoeft niet.

In totaal ontvingen 2.542 inwoners en bedrijven eind oktober een brief over PFAS in hun brievenbus. Het gemeentebestuur verstuurde deze brief uit voorzorg na een oriënterend bodemonderzoek door OVAM. Deze bodemonderzoeken bevestigden de mogelijke aanwezigheid van PFAS op de site van SCK-CEN/Vito, de brandweerkazerne in de Ambachtsstraat en een wasserij in de Graaf de Broquevillestraat (Centrum).

Een volgende stap is het uitvoeren van beschrijvende bodemonderzoeken. Deze moeten per site heel gedetailleerd de vervuiling in kaart brengen. Op basis van deze onderzoeken kan per locatie een bodemsaneringsdossier worden opgesteld, waarbij de vervuiling doelgericht wordt verwijderd. De resultaten van deze onderzoeken verwachten we in de loop van 2024.

In de brief stond vermeld welke maatregelen de bewoners uit voorzorg best nemen én of ze in de zone van 100 of 500 meter rond de specifieke locatie wonen.  Deze zogeheten ‘no regret’-maatregelen zijn preventief in afwachting van verder onderzoek en een bodemsanering.

Infoavond ‘PFAS en jouw gezondheid’

In aanvulling op de verspreide informatiebrief organiseert het gemeentebestuur de infoavond ‘PFAS en jouw gezondheid’. Deze infoavond staat open voor elke geïnteresseerde, zeker voor de inwoners van de aangeduide zones rond de betrokken sites. Medisch milieukundige Ruth Lembrechts vertelt wat PFAS zijn, hoe deze stoffen zich verspreiden in het milieu, hoe PFAS in het lichaam belanden en wat PFAS doen met je gezondheid. Daarnaast gaat Ruth dieper in op de ‘no regret’-maatregelen, zodat je precies weet hoe je jezelf kan beschermen. Na de presentatie krijg je de mogelijkheid om vragen te stellen.

Meer info: www.vlaanderen.be/pfas-vervuilingpfas@vlaanderen.be

Deel dit artikel