De PFAS-vervuiling rond de brandweerkazerne in Herentals zou veroorzaakt zijn door het blusschuim dat de brandweer gebruikte bij haar blusoefeningen om en rond de kazerne de afgelopen 30 jaar. 

Burgemeester Mien Van Olmen : 'Er zijn extra maatregelen nodig om PFAS-blootstelling te vermijden in de hele buurt rond  de brandweerkazerne.

'In juni 2021 besliste de Vlaamse overheid om alle mogelijke PFAS-verontreiniging in Vlaanderen in kaart te brengen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voerde daarom een bodemonderzoek uit op de brandweerkazerne op de Oud-Strijderslaan.'

Uit de OVAM-resultaten blijkt een duidelijke verhoogde PFAS-waarde, zowel in de bodem als in het grondwater.

'Het stadsbestuur neemt daarom een aantal maatregelen in het gebied rond de kazerne. Een korte blootstelling aan PFAS heeft niet onmiddellijk gevolgen voor de gezondheid. Een langdurige blootstelling wel.

In een zone van 100 meter rond de brandweerkazerne, vanaf de perceelsgrens:

• Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, personen met een immuunziekte en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:

o Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit.
o Eet geen eieren van eigen kippen.
o Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

• Voor iedereen:

o Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel af met producten uit de handel en eet gevarieerd. Was uw eigen fruit en groenten goed met water.
o Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
o Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
o Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
o Was regelmatig uw handen, zeker voor de maaltijd.
o Maak uw huis binnen schoon met water.

Aan de brandweerkazerne en in een zone van 500 meter er rond:

• Gebruik geen putwater als drinkwater, ook niet voor thee, koffie of ijsblokjes, of om te koken.
• Gebruik geen putwater om uw zwembad te vullen en uw moestuin water te geven.
• U mag putwater gebruiken om uw auto te wassen, om het toilet te spoelen, sierplanten water te geven of uw oprit af te spuiten. Vanuit duurzaamheid is het natuurlijk wel beter dat u dit doet met regenwater, in plaats van met grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van de brandweerkazerne

• Gezonde voeding is belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd van verschillende bronnen.
• Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Het stadsbestuur heeft afspraken gemaakt met kleuterschool De Koulaak voor het opvolgen van de maatregelen.

Verder onderzoek

OVAM heeft opdracht gegeven om verder bodemonderzoek te doen. Zolang de resultaten van dit onderzoek niet bekend zijn, blijven de maatregelen gelden. Het onderzoek moet de verontreiniging in kaart brengen en nagaan of er risico is voor mens en milieu.  Foto's Johan Temmerman/NNieuws.

Meer informatie

• Algemene informatie: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling
• PFAS-onderzoeken: https://www.ovam.be/aanpak-bodemonderzoeken-ikv-pfas-onderzoek
• Beschrijvend bodemonderzoek: www.ovam.be/wat-bbo
• Hebt u vragen over PFAS, mail dan naar pfas@vlaanderen.be