[pic=76_1240231997.jpg]Philips heeft voor zijn vestiging in Turnhout op een bijzondere ondernemingsraad maandagmorgen een nieuwe herstructurering aangekondigd. "De directie deelde zonet de intentie mee nog eens 225 mensen te willen ontslaan, bovenop de 264 medewerkers uit de vorige herstructurering. "Het gaat deze keer om 111 arbeiders, 63 bedienden en 51 kaderleden", zegt Erwin Oris van het ABVV. "Intussen zijn ook al meer dan 300 arbeiders met een tijdelijk contract moeten vertrekken.""Alleen al voor de arbeiders zijn sinds december in totaal 800 arbeidsplaatsen verloren gegaan bij Philips in Turnhout", zegt Oris nog. "De directie haalt de economische crisis en de dalende verkoop aan voor deze herstructurering. Voor ons is dit geen volledige verrassing, maar we hadden het niet zo snel verwacht".[b]Tijdelijke werkloosheid[/b]Oris wijst er nog op dat er bij Philips in Turnhout op dit ogenblik sprake is van massale tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders."Vandaag zijn de meesten wel aan het werk. Er zijn vanaf 11 uur informatiesessies gepland om al het personeel op de hoogte te brengen". De vakbondsman zegt nog dat de sfeer in de fabriek gespannen is. [b]Collectief ontslag voorkomen[/b]Het ABVV wijst er voorts op dat de vakbond zich niet zomaar neerlegt bij de intentie van de directie, maar er "alles zal aan doen om dit collectief ontslag te voorkomen of te verminderen"."We gaan proberen voor beide ingrepen één sociaal plan te onderhandelen", zegt Mil Baaten van het ACV. Volgens Baaten is dat niet enkel de intentie van de vakbonden, maar zou ook de directie gewonnen zijn voor één pakket. "Mogelijk kunnen we dan ook een aanvraag doen om de leeftijd voor burgpensioen te verlagen tot 52 jaar", aldus Baaten.De vakbondsman zegt nog dat het ACV er alles zal aan doen om het beoogde aantal ontslagen te beperken, hoewel dat "een heel moeilijke discussie zal worden in het licht van de economische situatie". In de loop van deze week volgen de eerste gesprekken.Bij Philips in Turnhout werken bijna 2.000 mensen, waarvan een 1.200 arbeiders. (belga)