Het personeel bij Philips Turnhout heeft vrijdag het voorstel voor een sociaal akkoord goedgekeurd. Nu er duidelijkheid is over de 354 ontslagen, hopen ze dat de rust terugkeert in het bedrijf,

86 procent van de arbeiders en 91 procent van de bedienden bij Philips Turnhout heeft zich positief uitgesproken over het sociaal plan dat de vakbonden en de werkgever onderhandelden.

Eerst zal gezocht worden naar vertrekkers via het SWT, het vroegere brugpensioen, vrijwillige vertrekkers met een vergoeding, en via medewerkers die deeltijds of met tijdskrediet gaan werken.

Wordt het vooropgestelde getal van 354 ontslagen niet gehaald, dan volgen nadien gedwongen ontslagen.

De vakbonden zijn vrij tevreden over het akkoord, maar de tewerkstelling komt niet zomaar terug.