Drinkwatermaatschappijen Pidpa en het Antwerpse water-link gaan fuseren. Vanmiddag ondertekenden beide bedrijven een intentieverklaring.

Al geruime tijd bestaat er een nauwe samenwerking tussen onze beide bedrijven”, aldus André Gantman, voorzitter van water-link. “Twee bedrijven die bijzonder complementair zijn aan elkaar op het vlak van bronnen, manier van werken, werkingsgebied en klanten”.

“Het zijn immers onze vennoten die het laatste woord hebben over de toekomst van onze bedrijven.”, aldus Mieke Van den Brande.

Vanzelfsprekend past dit ganse fusietraject ook mooi binnen de contouren van de Blue Deal in de strijd tegen droogte en wateroverlast.

“Waterbedrijven vervullen binnen deze Blue Deal vanzelfsprekend een cruciale rol. Zij hebben de nodige kennis en ervaring om hieraan een toegevoegde waarde te leveren. Wanneer twee waterbedrijven, zoals Pidpa en water-link, dan ook de krachten willen bundelen om nog krachtdadiger te kunnen optreden binnen een duurzaam integraal waterbeleid, kan ieder dit alleen maar toejuichen.”

Een mooi voorbeeld van wat kan gerealiseerd worden als water-link en Pidpa de handen in elkaar slaan is de renovatie van één van de twee leidingen van de collector tussen Viersel (Pidpa) en het productiecentrum NP Oelegem, die onlangs werd afgerond en de bouw van een schakelpunt.

Dit project, dat kadert in de langdurige samenwerkingsovereenkomst die beide bedrijven met elkaar afsloten in 2018, zorgt met een viertal projecten ervoor dat zij nog meer slagkracht krijgen op het vlak van de drinkwatervoorziening.

Door een wederzijdse ondersteuning van elkaar leidingnetten kan nu immers worden beroep gedaan op twee bronnen, namelijk oppervlakte- en grondwater.

Dankzij dit project kan Pidpa tot 66.000 m³ per dag aan water-link leveren.

Anderzijds kan water-link de waterproductiecentra van Pidpa in Grobbendonk, Herentals en Westerlo ondersteunen met debieten tot 100.000 m³ per dag.

Binnenkort krijgt de fusie een nieuwe naam.'  Foto Pidpa.