Tandpijn, rugpijn, hoofdpijn... In dergelijke gevallen reageren we dikwijls door een geneesmiddel te nemen dat geen voorschrift vereist. Het is nochtans belangrijk om ook in die gevallen inlichtingen in te winnen over het gekozen geneesmiddel.

Er bestaan drie pijnstillende geneesmiddelen

 


Paracetamol, die naast zijn pijnstillende eigenschappen ook behoort tot de categorie van de antipyretica (koortswerende middelen).
Aspirine (of acetylsalicylzuur) en ibuprofen, twee niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, die niet alleen pijnstillend zijn, maar ook koorts- en ontstekingswerend.
 

 

Bij voorkeur opteren voor paracetamol

 


Paracetamol wordt het best verdragen omdat hij het minst bijwerkingen heeft. Paracetamol is trouwens de enige toegelaten pijnstiller tijdens de zwangerschap (op aanraden van de arts of de apotheker).
Als tweede keuze, kan men opteren voor ibuprofen en daarna voor aspirine. Beide zijn echter af te raden aan zwangere vrouwen.

 

Welke zijn de mogelijke neveneffecten van paracetamol?

 


Hoewel het niet zo vaak gebeurt, kan paracetamol leiden tot afwijkingen in het bloed of tot huidreacties (huiduitslag of overgevoeligheid).
Opgelet, want bij hoge dosis kan paracetamol de lever beschadigen. Het is dus enorm belangrijk om de voorgeschreven of op de bijsluiter vermelde doses niet te overschrijden. Als u ook andere geneesmiddelen neemt, doet u er goed aan te controleren of ze ook geen paracetamol bevatten!
 

 

Welke zijn de ongewenste effecten van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen?

 


Aspirine en ibuprofen kunnen leiden tot spijsverteringsstoornissen (misselijkheid, branderig gevoel in de maag) en allergische reacties.
Bij langdurig gebruik en/of hoge doses, is er een zeker risico op maagbloeding en maagzweren. Ook hier moet dus opgelet worden om de doses en de behandelingsduur niet te overschrijden.
Ook op de interactie met andere geneesmiddelen moet gelet worden: indien ze genomen worden samen met aspirine of ibuprofen, kunnen sommige geneesmiddelen (antistollingsmiddelen, anti-aggregantia voor de bloedplaatjes en corticoïden) het risico op maagbloeding en maagzweren verhogen.

 

Welke doses mag men niet overschrijden?

 


Paracetamol: niet meer dan 4 g per dag.
Ibuprofen: niet meer dan 40 mg om de 6 à 8 uren.
Aspirine: niet meer dan 3 g per dag.

Zoals voor alle geneesmiddelen in vrije verkoop, moet zelfmedicatie zorgvuldig toegepast worden. De behandeling moet gestopt worden zodra de symptomen verergeren of als nieuwe symptomen verschijnen. Er moet eveneens opgetreden worden als de symptomen opnieuw verschijnen zodra de behandeling stopt. En tot slot: men mag nooit meer dan één geneesmiddel tegelijk als zelfmedicatie innemen.

 

Artikel gepubliceerd door

Bronnen: Le guide de l'automédication (Gids voor zelfmedicatie), uitg. Vidal.