Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg tekende tien jaar geleden al een plan uit voor de herinrichting van zijn 11 begraafplaatsen. De plannen werden recent herbekeken en aangepast.

Een belangrijk onderdeel in het oorspronkelijke plan voor de begraafplaatsen was de omvorming van de stenen vlakten naar groene parken. De eerste stappen in die omvorming zijn gezet, maar het is een proces dat tijd vraagt.

Een deel van de gewone graven is nog niet ontruimd, er lopen nog grafconcessies en de keuze van hoe men begraven wil worden is de laatste jaren gewijzigd. Men kiest vaker voor een urnenbegraving of voor het uitstrooien van assen.

Bij een begraving kan men kiezen voor een gewone begraving of voor een concessie, waarbij men de grond voor het graf koopt voor een periode van 40 jaar.

In het begraafplaatsenreglement van 2012 is opgenomen dat na 20 jaar gewone begraving de graven ontruimd worden: de zerk wordt weggenomen en het graf wordt ontknekeld.

Zo is er een duidelijk onderscheid tussen gewone begravingen en de concessies, waarvoor men betaalt.
Om het gelijkheidsbeginsel tussen alle Heistse begraafplaatsen te respecteren, worden alle gewone graven dus na 20 jaar ontruimd.

Vorig jaar ging de ontruiming van start van alle gewone graven die al meer dan 20 jaar rusten. Die ontruiming gebeurt niet op alle kerkhoven tegelijk. De gewone graven ouder dan 20 jaar op de begraafplaatsen van Booischot, Heist-centrum en Heist-station werden al (deels) ontruimd, op de andere kerkhoven gebeurt dit in de komende jaren, te beginnen met Schriek en Hallaar in 2022.

Dit is de planning voor de komende jaren:
- maart 2022: kerkhof Schriek
- mei 2022: kerkhof Hallaar
- maart 2023: kerkhof Schriek + kerkhof Wiekevorst
- juni 2023: kerkhof Zonderschot
- maart 2024: kerkhof Wiekevorst + kerkhof Heist-station
- maart 2025: kerkhof Booischot
- mei 2025: kerkhof Itegem + kerkhof Pijpelheide

Op een aantal grotere kerkhoven zoals die van Heist-centrum, Wiekevorst en Schriek komt er door de ontruiming veel extra ruimte vrij.

Het lokale bestuur besloot daarom om het 10 jaar oude kerkhofplan opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.
Per kerkhof wordt nu een aangepast ontwerp uitgetekend waarbij groen, rust en toegankelijkheid centraal staan. Er gaat ook veel aandacht naar de omgeving.
- Bij sommige begraafplaatsen wordt een aanpalend bos of aanpalende boomgaard deels mee geïntegreerd. Op andere plekken zorgen lage hagen voor meer zicht op het landschap achter de begraafplaats.
- Er worden mijmer- en troostplekken aangelegd met bomen, lossere groenvormen en zitbanken.
- En om tegemoet te komen aan de hedendaagse tendens van begraven komt er op enkele kerkhoven een grotere natuurlijke strooiweide en meer plaats voor urnenbegravingen.

De herinrichting van de ontruimde percelen en de verdere verfraaiing van de begraafplaatsen verloopt in drie fases.
Allereerst laten we na de ontruiming de grond een jaar rusten en planten we de zaadjes voor een kleurrijke bloemweide.

In een tweede fase kleden we het kerkhof verder aan met bomenrijen en lossere haagstructuren.

In de derde fase ten slotte - dat zal ongeveer twee jaar na de ontruiming zijn - volgt de definitieve aanleg met groene mijmer- en troostplekken en geborgen groene 'kamers' waarin je tot rust kan komen.