U bent hier

Plannen Cash & Fresh definitief van tafel

Mol
01.07.2013 - 20.01u
Door: Hans Van Donderen

Ook in beroep heeft de Deputatie van de provincie Antwerpen beslist om geen stedenbouwkundige vergunning uit te reiken voor het project Cash & Fresh. Dit betekent dat de projectontwikkelaars een volledig nieuw dossier moeten uitwerken dat ze eerst ter beoordeling moeten voorleggen aan het gemeentebestuur. Het vorige plan was voor het gemeentebestuur onaanvaardbaar vanwege de grootschaligheid en het gebrek aan inpasbaarheid in deze groene omgeving. Uiteraard blijft de vraag wat er met deze privésite in het Centrum moet gebeuren.

Het definitieve einde van de vergunningsaanvraag voor dit ontwerp komt er na een lange procedureslag. Het gemeentebestuur kon zich onmogelijk vinden in de plannen en weigerde een stedenbouwkundige vergunning. Vervolgens gingen de projectontwikkelaars in beroep bij de Deputatie van de provincie Antwerpen. Deze kende, onder bepaalde voorwaarden, wel een vergunning toe. Het gemeentebestuur diende tegen deze beslissing klacht in bij de Raad voor Vergunningsbetwistigingen. Deze gaf het gemeentebestuur gelijk waarna de Deputatie opnieuw moest oordelen. Deze heeft nu beslist om de vergunning te weigeren.

 

Wat met site Cash & Fresh?

Uiteraard lost deze weigering het probleem van de site Cash & Fresh niet op.  Na het sluiten van de supermarkt Cash & Fresh enkele jaren geleden, stelt zich nog steeds de vraag wat er met deze strategische site in het hart van het Centrum moet gebeuren. De grond is privé-eigendom zodat het gemeentebestuur niet zelf ontwikkelt, maar ingediende projecten uitsluitend beoordeelt en al dan niet vergunt. Het stuk grond ligt tussen de bestaande bouwstrook op het Laar en de achtergelegen Nete. Het gemeentebestuur vindt dat er een waardevol bouwproject moet komen dat de band tussen het Centrum en de groene Netevallei versterkt in plaats van doorbreekt.

Ruime communicatie

In ieder geval zullen we het openbaar onderzoek naar een nieuw plan ruim communiceren zodat alle inwoners de kans krijgen om een nieuw voorliggend project te beoordelen. Daarnaast zullen we de projectontwikkelaars opnieuw vragen om hun nieuwe plannen voor te stellen tijdens een informatievergadering.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto