Nu het openbaar onderzoek naar de graven ouder dan 30 jaar op de begraafplaats Rauw is afgerond, start de ontwerper met het uitwerken van een definitief plan voor de herinrichting en verfraaiing van deze begraafplaats.

Vooraleer de werken aan de begraafplaats starten, vindt er nog een tweede informatievergadering plaats. De timing van deze vergadering en de uitvoering van de werkzaamheden hangt af van de aanstelling van de aannemer die de werken zal uitvoeren.

De huidige begraafplaats van Rauw kampt met een ernstig plaatsgebrek. Daardoor zijn klassieke begravingen binnenkort niet meer mogelijk en is er geen plaats voor een nieuw columbarium, urnenveld en strooiweide. Daarnaast verdient ook deze begraafplaats een 'upgrade' op vlak van infrastructuur en toegankelijkheid.

Ruimte creëren

Om de uitgewerkte plannen te realiseren, moet er ruimte gecreëerd worden. Dit betekent dat alle graven ouder dan 30 jaar – waarvoor de concessie is verstreken – in aanmerking kwamen voor ontgraving. De menselijke resten worden met de nodige waardigheid verzameld en herbegraven in een ossuarium. Dit ossuarium krijgt een passende gedenkplaat met de vermelding van alle namen.

Bekendmakingsplicht

Vooraleer een ontgraving kan worden uitgevoerd, geldt een bekendmakingsplicht met inspraakmogelijkheden. Zo plaatsten we na een informatievergadering eind 2016 een informatiebordje aan elk graf waarvoor de intentie tot ontgraven bestaat. Dit bordje bleef minstens een jaar staan. Daardoor kregen nabestaanden tot 1 januari 2018 de kans om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de voorziene verwijdering of verplaatsing.

Onderhoudsplicht

Door het indienen van een bezwaarschrift tegen verwijdering, nemen de nabestaanden een onderhoudsplicht op zich. Wanneer de grafzerk verwaarloosd wordt, krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om het graf op kosten van de nabestaanden te verwijderen. In totaal kwamen 238 oude graven in aanmerking voor verwijdering.

Daarnaast zijn er nog 149 graven tussen de 10 en 30 jaar. Voor deze graven stellen we een verplaatsing voor. Kindergraven, het erepark voor oud-strijders en graven jonger dan tien jaar blijven onaangeroerd. Wel voorzien we voor deze zones een upgrade van de omgeving.

Wat nu?

In totaal dienden 52 nabestaanden een bezwaarschrift in. Sommige bezwaarschriftindieners vroegen uitdrukkelijk om een graf te verwijderen. Over elk bezwaarschrift werd na onderzoek door het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen voor behoud, verwijdering of verplaatsing.

Alle informatie over de te verplaatsen, behouden en verwijderen graven werd inmiddels overgemaakt aan het ontwerpbureau. Deze moet een bestek voor de ontgravingen en heraanleg opstellen. Na de goedkeuring van dit plan op de gemeenteraad – vermoedelijk in de zitting van maart – start de aanbestedingsprocedure voor een aannemer.

Na de aanstelling organiseren we nog een informatievergadering. Daar wordt het verloop van de werkzaamheden toegelicht. De betrokken nabestaanden krijgt nog ruim de tijd om eventuele grafornamenten van te verwijderen graven zelf op te halen en te bewaren.

Verfraaiing

Wanneer de ontgravingen en verplaatsingen door een gespecialiseerde aannemer zijn uitgevoerd, kan de verfraaiing en herinrichting van de begraafplaats starten. Hiermee volgt Rauw het voorbeeld van de begraafplaatsen van Achterbos, Donk, Ezaart, Ginderbuiten, Gompel, Kruisven, Millegem en Sluis.

De herinrichting moet de begraafplaats transformeren in een serene en authentieke plaats. Toegankelijkheid door de aanleg van verharde paden vormt een prioriteit. Ook komt er een centrale afscheidsruimte met een overkapping.

De kindergraven krijgen met hartvormige betonelementen extra aandacht. Er komen nieuwe planten: hoogstambomen, bloesembomen, hagen, bodembedekkers, grasmatten,... Fietsrekken en zitbanken zorgen voor extra bezoekerscomfort.

Meer info: dienst begraafplaatsen, 014 33 08 22, begraafplaatsen@gemeentemol.be