De directie had geen oren naar de alternatieve voorstellen van de vakbonden. Die stelden voor met minder personeel en een collectieve arbeidsduurvermindering te gaan werken.

Door de sluiting verliezen 122 werknemers hun job.