Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout blikt tevreden terug op de voorbije editie van Groezrock. Het festival verliep zeer rustig. De verkeerstoestroom op vrijdag verliep af en toe moeizaam omdat de voorziene parkings niet gebruikt konden worden door de slechte weersomstandigheden.

De festivalgangers naar de juiste locaties leiden zorgde - gezien de omstandigheden - voor beperkte verkeershinder. Groezrock ging dit jaar voor de 25ste keer door in het Kempense Meerhout. De organisatoren mochten 33 000 liefhebbers ontvangen op hun punkrockfestival.

Diefstallen

Net zoals de voorbije edities zette de politie in overleg met de organisatie en de interne security extra personeel in om gauwdiefstallen te voorkomen en om, bij dit fenomeen, kort op de bal te kunnen spelen. Toch waren er dit jaar, in vergelijking met 2015, terug meer gauwdiefstallen. In totaal werden er tijdens het hele festivalweekend 78 diefstallen geregistreerd. Het ging hoofdzakelijk om gauwdiefstallen en diefstallen uit tenten.

Gevonden voorwerpen

Elf personen deden rechtreeks een melding van een verloren voorwerp of document bij de politie. Na het festival werden 82 gevonden voorwerpen door de organisatie aan de politie overhandigd. Dit zijn voorwerpen die door niemand zijn afgehaald tijdens het festival. Deze voorwerpen staan allemaal op www.pzglm.be.

Het zijn vooral portefeuilles, documenten, GSM's/smartphones, sleutels, ... Ben je iets verloren op Groezrock? Check dan de website. Herken je iets? Maak dan telefonisch een afspraak op 014 56 47 00 om het af te halen tussen 7 en 20 uur op het hoofdkantoor, Stelenseweg 92 in 2440 Geel.

Parkeren

Door de slechte weersomstandigheden tijdens de dagen vóór het festival, waren de parkings niet allemaal bruikbaar. Op korte tijd werden alternatieven voorzien. Dit zorgde ervoor dat het aanrijden en het parkeren af en toe moeizamer verliep. Maar de verkeershinder kon tot een minimum beperkt worden. De uittocht verliep vlot. Al hadden sommigen wel de hulp van een tractor nodig om de parking te kunnen verlaten.

Eén bestuurlijke aanhoudingen

Eén persoon werd zaterdagavond bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Deze moest de nacht doorbrengen in de cellen van het Veiligheidshuis en kreeg een GAS-pv.

Andere aangiftes en klachten

Voor het overige ontving de politie één klacht voor geluidshinder, één vraag over de beveiliging van het festivalterrein en werd er één positieve ademtest afgenomen.