De politiezone blikt tevreden terug op de voorbije editie van de 26e Groezrock. Er deden zich geen verkeersproblemen voor en het festival zelf verliep zeer rustig. Verder werkten we tijdens deze editie vanuit de politie vooral op diefstallen en drugs.

Diefstallen

Net zoals de voorbije edities zette de politie in overleg met de organisatie en de interne security extra personeel in om gauwdiefstallen te voorkomen en om, bij dit fenomeen, kort op de bal te kunnen spelen. In vergelijking met vorig jaar waren er de helft minder diefstallen. In totaal werden er tijdens het hele festivalweekend 36 diefstallen geregistreerd. Het ging hoofdzakelijk om gauwdiefstallen en enkele diefstallen uit tenten. Eén persoon werd gerechtelijk aangehouden in het kader van gauwdiefstallen.

Actie drugs

Tijdens Groezrock waren er ook acties gericht op drugbezit. In totaal werden 1000 personen gecontroleerd. Bij 60 personen werden ook effectief drugs aangetroffen. Het ging hoofdzakelijk om cannabis.

Gevonden voorwerpen

Drie personen deden rechtstreeks een melding van een verloren voorwerp of document bij de politie. Na het festival werden 45 gevonden voorwerpen door de organisatie aan de politie overhandigd. Dit zijn voorwerpen die door niemand zijn afgehaald tijdens het festival. Deze voorwerpen staan allemaal op de website http://www.pzglm.be/nl/gevonden-voorwerpen. Het zijn vooral portefeuilles, documenten, GSM's/smartphones, sleutels, ...

Ben je iets verloren op Groezrock?

Check dan de website. Herken je iets?

Mail ons dan op PZ.GLM.Onthaal@police.belgium.eu of bel op 014 56 47 00.