Politieagenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout controleerden gisteren twee horecazaken in het centrum van Geel en een fuif in Meerhout. De acties waren gericht op het aantreffen van verdovende middelen. In totaal werden 239 personen gecontroleerd.

Horecazaken centrum Geel

In het centrum van Geel werden de bezoekers van twee horecazaken gecontroleerd op verdovende middelen. Er werden 104 personen gecontroleerd. De drugshonden reageerden positief op twaalf personen. Bij hun fouille werden er geen verdovende middelen aangetroffen.

Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden omdat hij de openbare orde verstoorde. De sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid stelde ook nog drie processen-verbaal op.

Fuif Meerhout

Ook 135 bezoekers van een fuif in Meerhout werden gecontroleerd op verdovende middelen. Hier reageerden de drugshonden positief op 20 personen. Bij tien van hen werden bij de fouille verdovende middelen teruggevonden. Het ging hoofdzakelijk om gebruikershoeveelheden cannabis.

Zij krijgen allemaal een proces-verbaal. Er werden ook nog heel wat verdovende middelen aangetroffen die weggegooid werden. Twee personen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden. Eén persoon kreeg een proces-verbaal voor weerspannigheid.

Inzet

De actie duurde van 21.30 tot 05 uur en kaderde in de eindproef van een aspirant hoofdinspecteur die momenteel stage loopt in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. In totaal werden er 65 politieambtenaren ingezet. 32 hiervan kwamen uit de eigen zone.

De andere 33 personeelsleden en de drugshond werden geleverd door de federale politie. (pol)