Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politie Geel–Laakdal–Meerhout : 'Stijging met +16% woninginbraken'

Politie

Vandaag hielden politie-agenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout een grote actie gericht naar het voorkomen van woninginbraken. Het was dit keer géén gewone actie. Tijdens de actie deelden zij namelijk ook kaartjes uit waarop de bezorgdheden van de politiemensen staan vermeld.

'Deze actie kwam tot stand na overleg tussen de vakbonden en de korpsleiding naar aanleiding van de nationale oproep om tussen 15 december en 15 januari meer respect te vragen van de federale regering voor het nakomen van eerdere beloften en akkoorden over loonsverhoging en het eindeloopbaanregime en daarnaast om uiteraard meer aandacht voor geweld tegen politiemensen te bekomen', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel – Laakdal – Meerhout.

Alternatieve actie

'Ook in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout leven deze bezorgdheden. De vakbonden en de korpsleiding hebben samen gezocht naar positieve mogelijkheden om hieraan uiting te geven en kracht bij te zetten. Daarom is er in de politiezone beslist om deze gecombineerde actie gericht naar woninginbraken te houden waarbij tegelijkertijd kaartjes worden uitgedeeld waarop de bezorgdheden nog eens meegegeven worden.

Politiemensen willen alleen ieders veiligheid kunnen blijven garanderen, maar wel vanuit wederzijds respect.

Resultaten actie woninginbraken

In totaal controleerden we 601 voertuigen. 21 voertuigen werden uit het verkeer gehaald, aan een controle onderworpen en nagetrokken in de politionele databanken. Ook werden er 27 personen nagetrokken in de politionele databanken. We troffen één geseinde persoon aan. Deze werd ter plaatse gearresteerd voor verder onderzoek ten burele. Eén bestuurder legde een positieve drugtest in het verkeer af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Tijdens onze gerichte patrouilles in toegewezen sectoren werden drie fietsers zonder licht beboet, stelden we een PV verkeersvormingklas op voor een minderjarige (-16j) op een elektrische step en stelden we één parkeerovertreding vast.

Inzet

Tijdens deze actie werden op twee locaties het in- en uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. De zone zette 16 personeelsleden in. De actie liep van 17 tot 21 uur.

Samen werken aan veiligheid

Veiligheid is een gedeelde zorg. Naast acties zet de politiezone ook slimme camera’s die nummerplaten herkennen in, in de strijd tegen criminaliteit. Maar de politiezone zet ook al langer in op bewustmaking bij en een goede samenwerking met de inwoners op vlak van woninginbraken. Zo vragen we om verdachte zaken onmiddellijk te melden op het noodnummer 112. Inwoners kunnen via de website ook gratis diefstalpreventief advies aanvragen om zo je woning beter te beschermen tegen inbrekers.

Cijfergegevens

In de periode januari - november 2022 stelde de politiezone 51 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 44 pogingen tot inbraak.

Het percentage pogingen ligt hoger dan in de voorgaande jaren.

Voor de inbraken en de pogingen samen is er een stijging van zestien procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Zoals in de meeste politiezones is alles na corona weer in gang geschoten, zo ook de criminaliteit. Als we het aantal inbraken vergelijken met dezelfde periode in 2019, is er een daling van 31 procent.

Bij de overgrote meerderheid van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf. De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Bijna twee derde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 20 uur, met een piek tussen 18 en 20 uur. 66 procent van de inbraken werden tijdens de week gepleegd (in 2021 was dit nog 78 procent). De inbrekers maakten voornamelijk juwelen, cash geld en multimedia buit.'

 

Politie

Deel dit artikel