Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politie Geel – Laakdal – Meerhout : 'Stijging van het aantal woninginbraken in 2023'

politiezone Geel – Laakdal – Meerhout

In 2023 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 98 woninginbraken vast. Daarnaast registreerden we ook 46 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een stijging van negentien procent ten opzichte van 2022. Ten opzichte van 2019, vóór corona, betekenen deze cijfers een daling van vier procent. In Laakdal zijn de (poging) inbraken sterk gestegen. Bij bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Meer inbraken

Vorig jaar stelde de politiezone 98 inbraken vast en ook nog eens 46 pogingen tot inbraak. In 2022 lag dit aantal lager met in totaal 121 inbraken en pogingen. Dit is een stijging van negentien procent. In Laakdal zijn de (poging) inbraken sterk gestegen, van achttien in 2022 naar 31 in 2023. In Geel registreerden we 82 inbraken, zes meer dan in 2022. In Meerhout registreerden we 31 inbraken, dit zijn er vier meer dan het jaar ervoor.

Zoals in de meeste politiezones is alles na corona weer in gang geschoten, zo ook de criminaliteit. Als we het aantal inbraken vergelijken met 2019, is er een lichte daling van vier procent voor wat betreft de woninginbraken.

Laag slaagpercentage

In 32 procent van de gevallen bleef het bij een poging (niet binnengeraakt of binnengeraakt maar niets gestolen). In iets meer dan twee op de drie gevallen (68 procent) raakten de inbrekers dus binnen en werden er voorwerpen gestolen.

Er zijn wel sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Geel was het slaagpercentage het hoogste (73 procent), in Meerhout het laagste (58 procent). Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, …), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid bij een inbraakpoging, … 

Meeste inbraken in januari

Het aantal inbraken schommelde tussen vier en 24 (pogingen tot) inbraken per maand. In de maanden januari, november en december waren de meeste inbraken. In januari waren er 24 (pogingen tot) inbraken, in de maanden november en december waren dit er respectievelijk 21 en twintig. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de vier en vijftien per maand.

Inbraken in de avond en op weekdagen

Iets minder dan de helft van de inbraken gebeurde in de (voor)avond, met een grote piek tussen 18 en 20 uur.

68 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. Woensdag, donderdag en zaterdag zijn ‘populair’ voor inbrekers.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen) en cash geld buit.

Iets verdachts melden

Zie of hoor je iets verdachts, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 112. Als politie beoordelen we elke melding en sturen, wanneer nodig, zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse. Ook als een politieploeg ter plaatse niet nodig blijkt, is elke melding nuttig omdat deze waardevolle informatie kan bevatten die later als mogelijk puzzelstuk kan dienen bij het oplossen van criminele feiten.

Veiligheid is een gedeelde zorg! Samenwerken aan het voorkomen van inbraken loont!

 

politiezone Geel – Laakdal – Meerhout

Deel dit artikel