Zoals vorig jaar zet de politiezone extra personeel in om de toestroom tijdens Reggae Geel vlot te laten verlopen. Ook dit jaar wordt sociale media (Twitter en Facebook) ingezet om te communiceren met festivalgangers en omwonenden. De start van de optredens wordt officieel gegeven op vrijdag 31 juli. Ook zaterdag 1 augustus zullen de muziekliefhebbers hun favoriete groepen kunnen bewonderen.

Op dit reggaefestival worden tot 60.000 bezoekers verwacht.

Toezicht

De politie zet vanaf vrijdagmorgen extra ploegen in om het verkeer van de toekomende massa vlot te laten verlopen. Aan het station houdt de spoorwegpolitie een extra oogje in het zeil zodat de bezoekers die met de trein komen ook gemakkelijk de festivalweide kunnen bereiken.

Onthaalpunt

Tijdens de festivaldagen heeft de politie een onthaalpunt op de weide. Uit het verleden blijkt dat festivalgangers hier meestal aangifte doen van diefstal van portefeuille, GSM, ... Verder zet de politie ook mensen in te voet (met hond), op de fiets, moto en te paard. Zo zijn zij makkelijk aan te spreken. De politie houdt vooral toezicht rond het festivalterrein. De security staat in voor de veiligheid op het terrein en kan rekenen op bijstand van de politie indien nodig.

Sociale media

Sociale media zijn zeer interactief en al een hele tijd een belangrijk communicatiemiddel van de politiezone. Ook bij deze editie van Reggaegeel zet de politie Twitter en Facebook intensief in om vóór, tijdens en na het festival te communiceren met bezoekers en omwonenden over bereikbaarheid en veiligheid op en rond het festival.

Je kan de politie op Twitter volgen via '@pzglm' en op Facebook via 'Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout'. In al de tweets gebruikt de politie – net zoals de organisatoren – de hashtag '#reggaegeel'.

Er is een communicatiemedewerker van de politie aanwezig op het festivalterrein van 's middags tot middernacht. In deze periode zullen de meldingen via de sociale media dan ook snel opgevolgd worden, maar Facebook en Twitter dienen niet om noodoproepen te plaatsen of dringende meldingen te doen.

Daarvoor moet je het noodnummer 112 of het algemene nummer van politiezone 014 56 47 00 bellen.

Noodoproepen

Facebook en Twitter dienen niet om noodoproepen te plaatsen of dringende meldingen te doen, daarvoor moet je het noodnummer 112 bellen of 014 56 47 00.