De politie krijgt dit jaar 100.000 speekseltesten ter beschikking in de strijd tegen druggebruik in het verkeer.

Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021 en een verdrievoudiging ten opzichte van 2020.

Het aantal ongevallen te wijten aan druggebruik stijgt namelijk jaar na jaar. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil de pakkans fors verhogen en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

Drugs in het verkeer zijn jammer genoeg alweer erg actueel, nadat er zondagmiddag op de E19 in Sint-Job-in-'t-Goor twee doden en vijf mensen in kritieke toestand te betreuren vielen bij een busongeval.
De chauffeur legde een positieve speekseltest af. Een bloedtest en verder onderzoek moet nu uitwijzen of druggebruik effectief aan de oorzaak van het ongeval lag.

Het aantal verkeersongevallen te wijten aan druggebruik is in stijgende lijn. In 2020 werden in ons land 913 ongevallen geregistreerd waarbij een bestuurder onder invloed van drugs bleek, ten opzichte van 889 in 2019 en 685 in 2018.

Ondanks het feit dat de coronamaatregelen de voorbije jaren voor minder drukte op de wegen zorgde, doen de cijfers van de eerste helft van 2021 sterk vermoeden dat die trend zich nog verder en feller voortzet.

Want reeds in de eerste helft van vorig jaar registreerde de politie 547 verkeersongevallen ingegeven door druggebruik, waarvan 6 dodelijke ongevallen. Ter vergelijking: in 2020 en 2019 vielen respectievelijk 8 en 6 doden door rijden onder invloed van drugs, maar dan telkens over het hele jaar. De cijfers spreken dus voor zich. Dat er meer ingezet moet worden op het bannen van drugs uit ons verkeer, staat buiten kijf. Achter die statistieken gaat enorm veel menselijk leed schuil.

Drie keer meer pakkans

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil daarom nog veel meer preventief te werk gaan en de pakkans fors verhogen, zowel tijdens reguliere verkeerscontroles als bij verdacht rijgedrag.

Want die pakkans ligt volgens onderzoek van verkeersinstituut VIAS veel te laag.

Bij dat onderzoek werden honderden automobilisten bevraagd en daarbij gaf 24,1% van de deelnemers aan dat ze het afgelopen jaar een alcoholcontrole moesten ondergaan, terwijl slechts 4,1% gecontroleerd werd op drugs. Daarom wordt het aantal speekseltesten dat de politie ter beschikking krijgt opgetrokken
naar 100.000.

Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021 en een verdrievoudiging ten opzichte van 2020. Van de 100.000 speekseltesten is 80% bestemd voor de lokale politie en 20% voor de federale politie. Dat ambitieniveau komt er na overleg met de politie.

Bij minste aanwijzing of twijfel

De sterke capaciteitsverhoging stelt de politie in staat om sneller over te gaan tot het afnemen van een drugstest, zonder te moeten waken over de voorraad aan
testen om het jaar mee door te komen.

Inspecteurs gaan namelijk over tot een test na het overlopen van een checklist. Wie voldoet aan bepaalde criteria zoals bloeddoorlopen ogen, zenuwachtig gedrag, bepaalde verdachte attributen in de wagen en meer, wordt
gecontroleerd.

Doordat er nu veel meer drugstesten in omloop zijn, kan worden overgegaan tot controle bij de minste aanwijzing of twijfel.' Foto NNieuws.