Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politie Neteland : '88 overtredingen tijdens actie bij kwetsbare weggebruikers'

Politie Neteland

Politie Neteland controleerde tussen 10 en 23 oktober extra op verkeersovertredingen bij kwetsbare weggebruikers. Onder kwetsbare weggebruikers versta je fietsers, wandelaars, steppers, bromfietsers en motorrijders. De controles vonden hoofdzakelijk plaats in het centrum van Herentals en in de buurt van KVRI-instituut Vorselaar.

'In totaal registreerde de politie 88 overtredingen verdeeld over 6 dagen', zegt Dirk Van Peer, wnd korpschef.

'De meeste overtredingen (70) hadden betrekking op het fietsen aan de verkeerde kant van de weg of straat.  Daarnaast gsm-gebruik op de fiets (4), negeren oranje verkeerslicht (4), negeren rood licht (2) en het negeren van eenrichtingsverkeer (7).

Overtreders jonger dan 16 jaar worden uitgenodigd voor een verkeersvormingsles in het verkeerseducatief centrum om de basisregels op te frissen. 16- en 17-jarigen krijgen een proces verbaal. Meerderjarigen krijgen een proces verbaal én een onmiddellijke inning.

Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van lokale politie Neteland. Door dergelijke controleacties wil de politie kwetsbare weggebruikers engageren zich op een veilige manier door het verkeer te begeven om ongevallen te voorkomen.' Foto politie Neteland.

Politie Neteland

Deel dit artikel