De criminaliteitscijfers in politiezone Neteland dalen verder. Deze trend is duidelijk merkbaar in de officiële criminaliteitsstatistieken aangereikt door de Federale Politie*. Deze statistieken geven alle misdrijven weer die geregistreerd worden op het grondgebied van politiezone Neteland.

Ten opzichte van 2016 daling criminaliteit met -6,5%

'Ten opzichte van 2016 registreren we een daling met 6,5%', zegt zonechef Luc Smeyers. 'Sinds 2012 daalde de criminaliteit van 4.468 naar 2.936 feiten (-34%).

De sterkste daling doet zich voor in Herenhout met 23% minder feiten, gevolgd door Herentals -11% en Grobbendonk -10%. Een stijging is er dan weer in Vorselaar met 14 feiten of +6%, en in Olen met 69 feiten of +14,5%.

De daling is vooral merkbaar bij de misdrijven tegen personen. Een daling van 191 feiten of -19,3% ten opzichte van 2016.

De misdrijven tegen goederen kennen een zeer lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, 12 feiten of 0,7%. De stijging situeert zich vooral in beschadiging van eigendom.

Diefstallen en afpersing die in deze groep van misdrijven het meest voorkomen, daalden verder met 1,5% t.o.v. 2016 en met 17% t.o.v. 2012.

Omwille van het instroombeleid dat ondertussen al enkele jaren in werking is, stelden we ook in 2017 minder pv's op voor intrafamiliaal geweld (IFG) en overlast (bv. geluidshinder). Heel wat feiten worden met een GAS-pv afgehandeld en komen dus niet in de ANG** terecht.'

Meer diefstallen in woningen en inbraken in bedrijven

'Slechter nieuws is er voor de diefstallen in woningen en inbraken in bedrijven', vervolgt zonechef Luc Smeyers.  'Diefstallen in woningen stegen met +32% of 73 meer inbraken ten opzichte van 2016. De inbraken in bedrijven zijn meer dan verdubbeld, 86 inbraken tegenover 40 in 2016 (+100%).

Daartegenover staat dat er enkele daderbendes opgerold werden waaronder een bende die 34 woninginbraken pleegden en een verdachte die 13 feiten pleegde in handelszaken in de politiezone.

De politie zal daarom de controles en inspanningen om feiten op te helderen opdrijven.

Om de preventie van diefstallen in woningen te versterken, besliste de politiezone al actief mee te werken aan het nieuwe certificaat inbraak veilig. Zo zullen extra adviseurs voor diefstalpreventie opgeleid worden om de burgers bij te staan in een betere beveiliging van hun woning.

Positiever is dan weer de daling van aantal letselongevallen in verkeer. Een daling van 27% ten opzichte van 2016. De dalende tendens zet zich sinds 2013 gestaag verder.

Terugblik op 2017

Eigendomsdelicten: 'We registreerden een stijging van woninginbraken met +32%. 303 feiten ten opzichte van de 231 in 2016. Inbraken in bedrijven zijn meer dan verdubbeld, van 40 feiten in 2016 naar 86 in 2017.

De fietsdiefstallen daalden verder tot 281 of 9% minder diefstallen dan in 2016. Het aantal autodiefstallen halveerden ten opzichte van 2016. Er werden 12 auto's gestolen. De diefstallen uit voertuigen stegen licht met 7 feiten of 9% en de gauwdiefstallen bleven stabiel.

Drugs: Het aantal drugsfeiten steeg het afgelopen jaar met bezit (+19%) en verkoop (+6%). De vaststellingen van drugsteelt of -fabricatie daalden van 6 naar 2.

In december 2017 werd het 20- stappenplan voor aanpak van drugsproblematiek goedgekeurd door de zonale veiligheidsraad. Deze geïntegreerde aanpak met een belangrijk preventief en nazorgluik moet de samenwerking tussen de verschillende actoren versterken.

Verkeersveiligheid: 'We noteerden een serieuze daling van het aantal letselongevallen, 183 ten opzichte van 249 in 2016 ofwel een daling met -27%.

Er vielen minder slachtoffers, 218 tegenover 302 in 2016, een daling met -28%. Ook in nagenoeg dezelfde lijn, met 24%, daalden de weekendongevallen en 30% minder slachtoffers. We betreurden 1 dode in het verkeer.

We stelden 17% minder verkeersinbreuken vast, 12.635 inbreuken ten opzichte van 15.326 in 2016.

Ook de snelheidsovertredingen via de ANPR trajectcontroles op de N13 daalden van 2703 naar 471. Dat heeft vooral te maken met de wegenwerken op de N13 tussen Herentals en de Industrieweg te Grobbendonk. Onze interventieploegen voerden 8891 dringende interventies uit (+10%)', besluit zonechef Luc Smeyers.

* Bron: FPF/DGR/DRI - Algemene Directie middelenbeheer en informatie - Directie Politionele Informatie & ICT
** ANG of Algemene Nationale Gegevensbank

Foto's NNieuws.