Het politiecollege Neteland heeft 1e Commissaris Dirk Van Peer uit Herentals aangesteld tot waarnemend korpschef.  Hij blijft in functie tot de benoeming van een nieuwe korpschef, na een aanwervingsprocedure rond is.

'We kunnen ons transitietraject binnen onze organisatie onverminderd verderzetten', zegt Dirk Van Peer.  'Met intense sessies voor onze leidinggevenden werken we verder rond feedbackcultuur, moeilijke gesprekken voeren en verbeteringen doorvoeren.'

Van Peer was operationeel coördinator en diensthoofd van de eerstelijnsdiensten. Dirk begon zijn carrière in 1992 bij de gemeentepolitie van Herentals en begeleidde mee de hervormingen in 2001.

'Dirk Van Peer zal nu samen met een strategisch team en in nauw overleg met de 5 burgemeesters, het politiekorps aansturen', zegt Mien Van Olmen, voorzittter van het politiecollege en -raad zone Neteland.

'Samen willen ze vooral werk maken van een gemeenschapsgerichte politie die klantgericht, zichtbaar en aanspreekbaar is.

Vooral de wijkagent zal een prominente rol spelen.

Dirk is bijzonder trots dat hij mee de richting kan bepalen van het politiekorps dat bestaat uit 140 dynamische en gemotiveerde medewerkers en is bijzonder dankbaar voor het werk dat zij leveren tijdens deze moeilijke periode van de covid-pandemie.'

Korpschef Luc Smeyers ging afgelopen week een nieuwe uitdaging aan als verbindingsofficier bij de Federale Diensten van de Gouverneur van de provincie Antwerpen. Hij stond als korpschef 20 jaar aan het roer van politiezone Neteland. (pol) Foto rr/l.