Politiezone Neteland investeert bij het begin van het nieuwe schooljaar in de veiligheid van de schoolkinderen.


Actie veilig naar school
Tijdens de eerste helft van september zet de politiezone een 30-tal agenten in om het schoolverkeer in goede banen te leiden.

Grote borden langs de invalswegen wijzen de weggebruikers op de drukte bij het begin van het schooljaar.

Tijdens de actie houdt de politie het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Automobilisten, fietsers en voetgangers worden op hun plichten gewezen. De aandacht gaat vooral uit naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel en het parkeergedrag bij het uit-of instappen van de kinderen. Fietsers moeten er voor zorgen dat ze met een fiets naar school komen die in orde is, met de nodige verlichting en reflectoren.

Waar de politie zich in de omgeving van de scholen richt op het begeleiden van het verkeersgedrag aan de scholen, zal ze minder mals zijn voor snelheidsovertreders en opgefokte bromfietsen. Het verkeersteam stelt dagelijks haar snelheidscamera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam zet opgefokte bromfietsen op de rollen.

Agent voor één dag
Leerlingen van het vierde leerjaar gaan het verkeersgedrag van de ouders/grootouders bekijken en symbolisch bekeuren. Samen met een agent kijken ze toe op het verkeersgedrag aan de schoolpoort. Ouders die in de fout gaan krijgen een rode kaart, voorbeeldige ouders een groene. In totaal worden er 23 scholen bezocht. Het project loopt van half september tot eind oktober.

Tergelijkertijd worden met de leerlingen gevaarlijke situaties aan de schoolpoort besproken.

Toneelvoorstelling voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar
Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen de toneelvoorstelling “Billie wordt een Flik”. Dit toneelstuk laat de kinderen nadenken over een veilige schoolomgeving en hoe zij daartoe kunnen bijdragen. De voorstellingen lopen tijdens het najaar.

En verder
Voert het verkeersteam gedurende het schooljaar fietscontroles uit in de scholen waar zij bovendien fietsen van leerlingen gratis graveert.

Controleert de politie fietsverlichting en opgefokte bromfietsen.

Houdt de politie gans het schooljaar toezicht aan gevaarlijke kruispunten en aan de schoolomgeving bij het begin –en einde van de schooltijden.

Maakt het verkeerseducatief centrum onze kinderen wegwijs in de verkeerswetgeving.

Op de foto boven : Korpschef Luc Smeyers / N.

Politie Neteland / Nnieuws foto's