Politie Neteland kondigt een grootschalige controleactie op het gebruik en de werking van de fietsverlichting aan. Tijdens de eerste twee weken na de verlengde kerstvakantie - van 10 tot 21 januari - gaan inspecteurs fietslichten bij de schoolgaande jongeren  controleren.

'De controles worden gehouden op de belangrijkste invalswegen naar de middelbare scholen in Neteland', zegt Dirk Van Peer, wnd. korpschef.

'Er zal repressief opgetreden worden. Dit wil zeggen dat overtreders jonger dan 16 jaar een uitnodiging krijgen voor de verkeersvormingsklas.

16-plussers ontvangen bij een overtreding een onmiddellijke inning in de brievenbus.' (pol) Foto NNieuws.