Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politie Neteland : 'Overtredingen vastgesteld bij 8 van de 12 barbiers tijdens flexactie van inspectiediensten en politie'

Politie Neteland

Gisteren voerden verschillende inspectiediensten Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) samen met politie Neteland een controleactie uit op 12 barbiers in de politiezone.

'Deze controle leidde tot vaststellingen van overtredingen op tewerkstelling, belastingen enz. bij 8 van de 12 barbiers', zegt wnd. korpschef Dirk Van Peer.

'FOD Financiën stelde in 4 zaken grote overtredingen vast en in 4 zaken kleinere overtredingen. Deze inbreuken worden verder onderzocht. Uit dat onderzoek komen dan de nodige pv’s/boetes voort.'

Verdovende middelen op overlastplaatsen

'Daarnaast controleerde de politie tijdens die actie ook enkele overlastplaatsen in de gemeenten Grobbendonk (Troon, Netedijk, oude put aan de Nete) en Herenthout (park, speelplein Liefkenshoek). Na controle van 22 personen werden er 3 pv’s opgesteld voor het bezit van verdovende middelen.' (pol)  Foto NNieuws.

Politie Neteland

Politie Neteland

Politie Neteland

Deel dit artikel