Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Politie Neteland : 'Sterke stijging aantal woninginbraken in 2022, méér drugsfeiten (+17%)'

Politie Neteland
Vanmorgen maakte politie Neteland haar jaarverslag van 2022 bekend. Het aantal woninginbraken kende een opmerkelijke stijging in het afgelopen jaar in vergelijking met het jaar voordien.

'Het aantal woninginbraken steeg in 2022 met 33% ten opzichte van het jaar 2021', zegt Dirk Van Peer, wnd. korpschef.

'In totaal werden er 158 woninginbraken vastgesteld over de vijf gemeenten Neteland van de politiezone: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Dat is een pak meer tegenover het aantal van 2021, toen werd er 119 keer in een woning ingebroken. 

Opvallend is ook de stijging in het aantal GAS-boetes dat de politiezone uitdeelde voor wildplassen. Het aantal boetes steeg van 15 naar 54 met maar liefst +350%. De politiezone maakt er wel de voetnoot bij dat 50 die overtredingen op wildplassen plaatsvond op Herentals Fietst en Feest. 

Veiligheidsgevoel bij de Netelanders 

70% van de Netelanders die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek voelen zich zelden of nooit onveilig.  Het veiligheidsgevoel ligt hoger in zone Neteland dan in vergelijkbare politiezones of in vergelijking met de provinciale resultaten. 

237 ongevallen met gewonden

In 2022 gebeurden er 237 ongevallen waarbij mensen gewond raakten.  In 2021 waren dat er 195. 8% van de verkeersslachtoffers raakten zwaargewond.

54% van de verkeersslachtoffers waren kwetsbare weggebruikers en 41% waren fietsers :  stijgend aandeel van fietsers bij de verkeersslachtoffers, werd een analyse uitgevoerd van de fietsongevallen met gewonden.

Niet correct voorrang verlenen en onvoldoende aandachtig rijden, zowel door fietser als autobestuurder, zijn de voornaamste vermoedelijke oorzaken.

Vandaag zijn er nog altijd meer gewone fietsen (54%) betrokken bij ongevallen dan elektrische (24%). Koersfietsen (10%) en speedpedelecs (11%) nemen ongeveer een gelijk aandeel in.

23.044 verkeersinbreuken - ANPR-camera's verhogen efficiëntie

Politie Neteland stelde vorig jaar 23.044 verkeersinbreuken vastgesteld. De meest voorkomende inbreuken zijn snelheid, verboden rijrichting en parkeerovertredingen. 5.699 van de vastgestelde snelheidsovertredingen werden opgemerkt via trajectcontroles nummerplaatherkenning (ANPR).

Stijging drugsfeiten (+17%)

In 2022 werden 154 drugsfeiten geregistreerd (+17% meer dan in 2021). In 75% van de gevallen gaat het om drugsbezit en in 15% van de gevallen om drugshandel. Teelt van cannabis staat met 8% op de derde plaats van meest voorkomende drugsfeiten. Met behulp van drugsplantageontdekt.be kon politie Neteland op 12 december bovendien een cannabisplantage met 130 planten en 7,8 kg cannabis ontmantelen.

Met 20 gerichte controleacties met drugshonden op gekende overlastplaatsen, scholen en evenementen controleerden we op allerhande drugsfeiten. We focussen niet alleen op controleren en bestraffen, maar ook op voorkomen en doorverwijzing naar hulpverlening.'

IFG geweld stijgt sterk

'Intrafamiliaal geweld IFG) blijft een prioriteit. Ook in 2023 is hier extra aandacht voor, gezien de cijfers in 2022 fors stegen. Zij stijgt het aantal geregistreerde feiten met 16%, het aantal meldingen stijgt met +34%', vervolgt Dirk Van Peer.

Politie Neteland  kreeg 24 nieuwe collega’s. Dit bracht ook een grote verjonging van het interventieteam met zich mee.'  (pol)

Politie Neteland

Deel dit artikel