Donderdag vonden in de politiezones Neteland en ZARA simultane controleacties plaats in verschillende handelszaken.

Een 30-tal dagbladhandels, dag- en nachtwinkels en horecazaken werden gecontroleerd door een multidisciplinair team van politie- en inspectiediensten.

De controle kwam er op vraag van de Lokale Politie in het kader van de bestuurlijke aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen.

'Wanpraktijken in de bedrijfsvoering'

'De lokale overheden van de regio Neteland en de gemeente Ranst organiseerden deze actie omdat er een vermoeden was van wanpraktijken in de bedrijfsvoering van een aantal handelszaken op hun grondgebied', zegt wnd. korpschef Dirk Van Peer politie Neteland.

'Het belangrijkste doel van de actie was nagaan of de betrokken handelszaken zich houden aan de verschillende regelgevingen en zich niet bezighouden met illegale activiteiten die de lokale economie ondermijnen.

De controle werd simultaan uitgevoerd in beide politiezones en ondersteund door het ARIEC (arrondissementeel informatie- en expertisecentrum) van de Federale Politie Antwerpen in overleg met de Federale Gerechtelijke Politie, het parket en het arbeidsauditoraat.

Daarnaast namen nog heel wat partners deel aan deze actie: de dienst Vreemdelingenzaken, de douane, de FOD Volksgezondheid, de Kansspelcommissie en verschillende sociale en economische inspectiediensten zoals RVA, RSZ, RIZIV, TSW, RSVZ en de FOD Economie zelf.

Op grondgebied van de politiezone ZARA werden 6 zaken, gaande van dagbladhandels tot horecazaken, aan een controle onderworpen. In totaal werden 5 pv's en pv's van waarschuwing opgesteld, onder meer voor zwartwerk en ontbrekende prijsaanduidingen.

Eén zaakvoerder deed vrijwillig afstand van 109 producten die te koop aangeboden werden zonder conforme gezondheidswaarschuwingen. Enkele tabaksproducten zonder taxzegel werden in beslag genomen.

Verschillende andere vaststellingen vragen verder onderzoek. Dat dergelijke acties zinvol zijn, bewijzen vier van de gecontroleerde zaakvoerders. Voor hen was dit een onaangekondigde hercontrole na eerdere inbreuken. Zij waren nu wel volledig in orde.

In politiezone Neteland werden 25 zaken gecontroleerd, waaronder dagwinkels, nachtwinkels en horecazaken. De politiemedewerkers stelden 2 pv's op voor zwartwerk en 5 pv's voor overtredingen op vlak van tewerkstelling. Ook merkten de collega's van Neteland 2 illegale verblijven op.

Enkele andere verdachte zaken worden nog verder onderzocht. In verschillende nachtwinkels nam de politiezone heel wat producten in beslag waaronder blunt wraps, illegale Indische viagra, shisha tabak en heel wat producten zonder accijnzen.

De gemeentebesturen van de regio Neteland en Zandhoven en Ranst willen voorkomen dat lokale handelszaken worden gebruikt voor criminele inmenging en dat ze overlast veroorzaken in de buurt.

Daarom keurden ze ook een lokaal politiereglement goed met regels voor handelszaken om zo te voorkomen dat de criminele wereld in de lokale economie infiltreert. Handhaving maakt daarbij deel uit van het opvolgbeleid.'  Foto NNieuws.