De criminaliteitscijfers in politiezone Neteland blijven dalen. Sinds 2012 daalde de criminaliteit in onze zone met 30 procent, in Vorselaar zelfs met 47 procent. Dat leren de officiële statistieken van de federale politie over de misdrijven die geregistreerd worden op het grondgebied van onze politiezone. 

Korpschef Luc Smeyers : 'Buiten een lichte stijging van het aantal diefstallen in woningen, kennen alle curves van geregistreerde criminaliteit een dalende trend. De fenomenen waar we op focussen in ons veiligheidsplan, zoals verkeersveiligheid en drugsoverlast, gaan in dalende lijn. Qua inbraken en drugs moeten we een tandje bijsteken.'

Bij de voorstelling van de cijfers maandagmiddag gaven de 5 burgemeesters enkele voorbeelden van accuraat ingrijpen om de veiligheid te verhogen. Zo voerde de politie in april een 14-tal gerichte controles uit op druggebruik en dealen in het Herentalse stadspark en aan het station.

Vorselaar beste leerling in de klas : daling criminaliteit met 47%

Volgens burgemeester Lieven Janssens bestaat er in Vorselaar geen magische formule om de criminaliteit extra te kunnen indijken : 'De sterke score van Vorselaar moet je zoeken in onze efficiënte wijkwerking, de BIN's - we hebben het hoogste BIN-ledenaantal in Vlaanderen bekeken volgens het inwoneraantal. Ook de investeringen bij de herinrichting van de 'tere' zone's zoals de Lepelstraat en het kruispunt aan de GB hebben resultaat gebracht. 

De intense samenwerking met onze scholengemeenschap rond drugs werpt vruchten af.   Als primeur mag ik de recente installatie van bewakingscamera's aan het jeugdhuis, het gemeentehuis en het sportcentrum aankondigen.  Die zullen ons helpen onze cijfers rond overlast en kleine criminaliteit nog verder terug te dringen'.

ANPR-camera's (slimme camera's) : sterk wapen tegen criminaliteit

Ook de slimme ANPR-camera's langs de N13 tussen Nijlen, Grobbendonk en Herentals hielpen al heel wat criminaliteit en verkeersovertredingen bestraffen. 'En met onze GAS (gemeentelijke administratieve sancties)-aanpak vermijden we vaststellingen die tot niets leiden', aldus Jan Peeters burgemeester van Herentals en voorzitter van het politiecollege. 'Veel PV's werden geseponeerd bij het parket. Onze GAS-ambtenaar deelt telkens wél boetes of taakstraffen uit. We plannen over 3 jaar nog uitbreiding van het aantal ANPR-camera's en aansluiting op het provinciaal netwerk.  Dat verhoogt de efficiëntie extra.'

Burgemeester van Grobbendonk Eric Van Meensel is zeer tevreden over de  ANPR-investering : 'Sinds de installatie van de slimme camera's vlakbij de E313 is het aantal inbraken in onze gemeente sterk gedaald.  Dat is bemoedigend en hoopvol.'

Succes van de BIN's

Korpschef Luc Smeyers benadrukte het belang van de BIN's bij het bestrijden van woninginbraken. 'Maar er kan nog winst gemaakt worden door een nog actievere zorg om inbraakpreventie bij de bevolking en een meer beheersbare organisatie', verzekert hij.

Bij een rondvraag bij de 5 burgemeesters of er vaste bewakingscamera's in hun gemeente komen, klinkt het enkel bij Vorselaar positief.  Olen, Herenthout en Grobbendonk bekijken de mogelijkheden maar zien het nut ervan nog niet in.   Herentals gebruikt camera's enkel bij grote evenementen zoals Herentals Fiets Feest.

Guy Verellen / Van the Man / NNieuws.