U bent hier

Politie Neteland : 'War on drugs, kwaliteitslabel voor horeca, drugscharter voor fuiven'

Grobbendonk | Herentals | Herenthout | Kempen regio | Neteland | Olen | Vorselaar
01.12.2017 - 19.25u
Door: Herman Gezelle

Het aantal drugsfeiten in politiezone Neteland is de afgelopen 10 jaar opnieuw toegenomen. Vooral het bezit, productie en de verkoop van drugs zitten in stijgende lijn.

Om het probleem gericht aan te pakken gaan politie én parket OM daarom nauwer samenwerken met de lokale besturen en hulpverleningsorgansaties. Een pilootproject is opgestart : de zonale veiligheidsraad Neteland (parket OM, politie én gemeenten) die vertrouwelijke informatie gaan uitwisselen.

Want dankzij een nieuw artikel in de strafwet kan vertrouwelijke info nu ook multidisciplinair worden gedeeld tussen politie, welzijnswerkers, artsen en het parket. Zij het altijd na toestemming door het OM parket.

'De gemeente Vorselaar werkt al ruim een jaar aan een nieuw drugbeleid, mede op initiatief van het OCMW', zegt Lieven Janssens (ActieV), burgemeester van Vorselaar.

'De problematiek werd ook al vaak besproken in het politiecollege en de zonale veiligheidsraad van Neteland: Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Olen en Vorselaar. Ook daar wordt de problematiek erkend en wordt de bekommernis gedeeld dat bijkomende actie nodig is.'

Drugs : géén aanvaarding, géén gelatenheid

Patrick Heremans, burgemeester van Herenthout waarschuwt : 'Er mag rond drugs géén gelatenheid komen, géén aanvaarding. Leerkrachten én de brede maatschappij moeten het gevaar van drugs tot in de details diep analyseren. Jongeren hebben zeker extra begeleiding nodig.'

Andere aanpak

'Als gevolg daarvan werden tal van gesprekken opgezet met het oog op een integrale, multidisciplinaire aanpak.

Naast het politionele en justitiële werk, is er dus duidelijk ook een heel andere aanpak nodig richting (en in samenwerking met) gemeenten, OCMW's, scholen en CLB's, ouders, hulpverleners (De Meander, CAW/drughulp/MSOC/JAC), enz.

Politioneel en justitieel wordt het problematische drugsgebruik (en de overlast die eraan gekoppeld is) aangepakt: werken op dealers en grote overlastfenomenen + begeleiding van gebruikers.

Ook faciliterende processen (beschikbaarheid van drugs) komen daarbij in het vizier.

Tegelijk start er een pilootproject waarbij een betere informatiehuishouding tussen de verschillende partners voorop staat.

Het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout, heeft zich geëngageerd om dit pilootproject mee te dragen en heeft toestemming gegeven om in het casusoverleg informatie te delen. Drie medewerkers van het ARIEC (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) van de Federale politie te Antwerpen, ondersteunen het pilootproject heel actief.

Repressie en handhaving is slechts één aspect van een geïntegreerde drugaanpak en moet worden gezien als 'ultimum remedium'.

De aanpak moet vooral ook gericht zijn op een ander beleid, een vernieuwde preventie, meer informatiedeling en samenwerken om drugs in onze maatschappij, vanuit een welzijns- en hulpverlenende bril, juist en eigentijds te kunnen aanpakken.

Hierbij is het belangrijk om ook ouders en leerkrachten te sensibiliseren voor (de gevaren van) drugs en hen bij de aanpak van drugs te betrekken.

De 5 gemeenten van het Neteland, het parket en de politie presenteren een 20-stappen-plan: met daarin onder meer de oprichting van een multidisciplinair overlegforum, een gerichte inzet van opbouwwerkers, extra inzet van mensen en middelen als gevolg van een optimalisatie van de operationele werking binnen de politiezone Neteland, gesprekken met huisartsen, apothekers, verenigingen, jeugdhuizen, horeca, ...

Kwaliteitslabel voor horeca, charter voor fuiven

Er komt ook een kwaliteitslabel voor horeca, een charter voor fuiven, concerten en festivals.

Op de foto's o.a. Dominique Reyniers, procureur; Luc Smeyers, korpschef politie Neteland, en de burgemeesters Lieven Janssens (Vorselaar), Jan Bertels (Herentals), Patrick Heremans (Herenthout), en schepen Herman Cambré (Grobbendonk).

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto