Maandag 3 september start het nieuwe schooljaar. Het stadsbestuur van Herentals trof een aantal maatregelen om de start van het nieuwe schooljaar in veilig te laten verlopen.

Enkele van de maatregelen:

- borden met 'Ze zijn er weer'
- voetpaden en fietspaden zijn proper gemaakt
- overhangende takken zijn verwijderd om fietsers voldoende doorgang te bieden
- tijdens de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar worden er 30 agenten op de belangrijkste kruispunten en in de schoolomgevingen ingezet
- fietsende scholieren krijgen een veiligere route langs Lenteheide, Den Troon en het Heiken met o.a. een tractorsluis aan Lenteheide
- de omgeving van enkele scholen zoals de basisschool in Morkhoven werden veiliger gemaakt, in de Streepstraat werd de vrijwillige enkelrichting ingevoerd tijdens de begin- en einduren van de schoolPolitiezone Neteland investeert bij het begin van het nieuwe schooljaar in de veiligheid van onze schoolkinderen.: Actie veilig naar school

Tijdens de eerste helft van september zet de politiezone een 30-tal agenten in om het schoolverkeer in goede banen te leiden.

Grote borden langs de invalswegen wijzen de weggebruikers op de drukte bij het begin van het schooljaar.Tijdens de actie houdt de politie het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Automobilisten, fietsers en voetgangers worden op hun plichten gewezen. De aandacht gaat vooral uit naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel en het parkeergedrag bij het uit-of instappen van de kinderen. Fietsers moeten er voor zorgen dat ze met een fiets naar school komen die in orde is, met de nodige verlichting en reflectoren.Waar de politie zich in de omgeving van de scholen richt op het begeleiden van het verkeersgedrag aan de scholen, zal ze minder mals zijn voor snelheidsovertreders en opgefokte bromfietsen. Het verkeersteam stelt dagelijks haar snelheidscamera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam zet opgefokte bromfietsen op de rollen.

Oversteekvaardigheden kleuters

Kleuters krijgen oversteekvaardigheden aangeleerd. Vanaf half september bezoekt de politie de kleuterscholen om de kleuters op een veilige manier te leren oversteken.

En verder

Voert het verkeersteam gedurende het schooljaar fietscontroles uit in de scholen waar zij bovendien fietsen van leerlingen gratis graveert.

Controleert de politie fietsverlichting en opgefokte bromfietsen.

Houdt de politie gans het schooljaar toezicht aan gevaarlijke kruispunten en aan de schoolomgeving bij het begin –en einde van de schooltijden.

Maakt het verkeerseducatief centrum onze kinderen wegwijs in de verkeerswetgeving.