Tijdens afgelopen weekend stelde politie Zuiderkempen vast dat heel wat mensen zich aan de genomen maatregelen houden.

'Nochtans zijn er een aantal personen die het niet zo nauw nemen en het nodig achten met hun gezondheid en die van de anderen te moeten spelen', zegt Cris Wandelseck, korpschef.

'Heel wat van deze personen werden daarom dit weekend getrakteerd op een Corona-proces-verbaal.

In Hulshout werden er dit weekend alleen al op vier plaatsen 13 personen betrapt die het samenscholingsverbod met de voeten traden.

Met hun onverantwoord gedrag creëerden ze een groot risico niet alleen voor zichzelf maar evenzo voor de anderen zoals verzorgers, winkelpersoneel, bakkers, veiligheidsmensen, ....

Bij hen die het verbod overtraden waren ook twee personen van 73 en 64 jaar.'

Maar ook op de weg laat Corona zich voelen
 
'Nu dat er echter door coronamaatregelen minder verkeer op de weg is, denken sommige bestuurders dat ze sneller mogen rijden. Omdat verkeersveiligheid één van onze prioriteiten is voerden we de snelheidscontroles in onze politiezone op.

Zo werden er tussen 15/04 en 23/04 5.924 voertuigen gecontroleerd met de mobiele flitscamera.

Daarvan werd vastgesteld dat 709 bestuurders te snel reden.
In totaal werden 7 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken waarvan 5 in Westerlo en 2 in Hulshout.

Dit geeft een overtredingspercentage van 11,97%. Dezelfde periode in 2019 leverde een overtredingspercentage van 9,25% op.

We stellen dus een duidelijke stijgende tendens vast.

De trajectcontrole in Herselt registreerde in de periode 15/04 – 23/04  42.916 voertuigen, waarvan 212 de maximum toegelaten snelheid overtraden. Dit geeft een overtredingspercentage van 0,49%, hetgeen in de lijn van de verwachtingen ligt.
 
We zullen in de 3 gemeenten blijven inzetten op snelheidscontroles en op controle van de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus', besluit Cris Wandelseck. (pol)  Foto Nnieuws archief.