Politie Zuiderkempen heeft elke dag extra patrouilles op de baan voor de handhaving van de corona-maatregelen. De noodzaak van deze handhaving blijkt onder meer uit verschillende tussenkomsten die op donderdag 21/05/2020 plaatsvonden.

In Westerlo werden tijdens Hemelvaartsdag maar liefst 19 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de corona-maatregelen.

Omstreeks 13u25 werd een man geverbaliseerd die samen met een vrouw in het centrum van Westerlo op een bank bier zat te drinken. Beiden werden aangesproken door de politie en de vrouw gaf onmiddellijk gevolg aan het verzoek om de maatregelen te respecteren en dus niet op de bank te blijven zitten.

De man ging echter in discussie en verklaarde zich niet akkoord met de maatregelen. Uit nazicht bleek dat deze man twee dagen voordien al werd gewaarschuwd voor een gelijkaardige inbreuk. Er werd deze keer wel proces-verbaal opgesteld.

Om 13u35 werden twee processen-verbaal opgesteld voor mensen die aan het magneetvissen waren in de Grote Nete.

Om 14u55 stelde een patrouille vast dat er verschillende mensen samenzaten op een terras van een gesloten drankgelegenheid te Heultje. Ze waren er dranken aan het consumeren. Hier werden in totaal 5 processen-verbaal opgesteld.

Om 16u49 werd dan weer vastgesteld dat verschillende jongeren bijeengekomen waren ter hoogte van het zwembad. Sommigen onder hen werden in het verleden al gewaarschuwd. Hier werden 4 processen-verbaal opgesteld.

Om 20u52 stelde een corona-patrouille vast dat aan een woning in Westerlo verschillende personen in de tuin aan het zwembad zaten. Op het ogenblik dat de politie tot controle wou overgaan zijn 2 personen gevlucht. Zij werden niet meer aangetroffen.

Tijdens de vaststellingen werden nog 2 andere personen aangetroffen die zich verborgen hadden in het kippenhok. Er werden 7 processen-verbaal opgesteld. Opmerkelijk is dat 2 van deze personen enkele weken voordien reeds voor dezelfde feiten geverbaliseerd werden.

Zit je nog met vragen omtrent de coronamaatregelen? Is iets je nog niet duidelijk?
Bel 0800 14 689;

Check de website www.info-coronavirus.be.