Op 28 oktober 2011 legde Dirk Van Aerschot de eed af als korpschef van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Eén van de andere kandidaten was niet akkoord met de gevoerde selectieprocedures en trok naar de Raad van State.

 
In december 2012 oordeelde de Raad van State dat het besluit van de selectiecommissie in een eerste procedure uit 2010 ontoereikend was omwille van procedureredenen.

Uit juridisch onderzoek blijkt echter dat het hernemen van deze procedure in deze fase betwistbaar is. Zo kunnen de nieuwe burgemeester van stad Geel en de nieuwe procureur des Konings die ambtshalve zetelen in de selectiecommissie, in 2013  immers moeilijk uitspraak doen over een bezwaar tegen het verslag van een selectiecommissie in 2010, waarop ze zelf niet aanwezig waren.

Bovendien stelt de auditeur bij de Raad van State recent in een tweede procedure dat een nieuwe aanwervingsprocedure niet rechtsgeldig kan worden opgestart zolang dat de eerste procedure niet definitief is afgerond.

Dit leidt tot een bestuurlijke patstelling met mogelijk ook financiële gevolgen.
 
Daarom werd op basis van juridisch advies geoordeeld dat een dadingsovereenkomst van 16.000 euro met Cris Wandelseck van politiezone Zuiderkempen, de minst slechte oplossing is, zowel vanuit financieel als operationeel oogpunt, om dit geschil definitief te beëindigen.

Zo kan vermeden worden dat de leiding en de werking van het politiekorps langdurig worden gehypothekeerd.
 
De politieraad ging op woensdag 20 maart akkoord met dit voorstel,  zodat na de bevestiging van Cris Wandelseck, dit hoofdstuk definitief kan worden afgesloten.

Foto Dirk Van Aerschot  / N.