In 2020 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 138 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, het laagste cijfer ooit. De dalende trend van de laatste jaren zet zich stevig verder.

Dit is waarschijnlijk een positief gevolg van de corona-pandemie. Het aantal slachtoffers daalde in 2020 met 23 procent. Jammer genoeg registreerden we ook drie dodelijke ongevallen.

Ernst ongeval

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met bijna twintig procent ten opzichte van 2019. Belangrijker nog dan deze afname is ook de daling van het aantal slachtoffers met 23 procent.

Bij de zwaargewonden stellen we een daling van elf procent vast: in 2019 raakten 26 personen. zwaargewond bij een verkeersongeval, in 2020 waren dit er drie minder. Drie mensen overleden bij een verkeersongeval in de zone.

Kwetsbare weggebruikers

51 procent van de verkeersslachtoffers in 2020 waren kwetsbare weggebruikers. 80 personen van deze groep werden lichtgewond, dertien slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en één voetganger overleefde het ongeval niet. De grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers waren fietsers (75 procent).

De ernst van de verwondingen lag het hoogst bij de voetgangers. Eén op de vijf werd zwaargewond.

Bij de fietsers was dit één op de zes en bij de bromfietsers één op de tien. De kwetsbare weggebruikers blijven de komende jaren extra aandacht vragen.

Rijden onder invloed

13 verkeersongevallen met gewonden werden veroorzaakt door een persoon die te diep in het glas gekeken had. De overgrote meerderheid (92 procent) van deze bestuurders die onder invloed reed, waren mannen. 60 procent van deze bestuurders onder invloed was tussen de 20 en 40 jaar.

Snelheid en andere verkeerinbreuken

In 2020 stelde de politie 61 655 verkeersinbreuken vast. Dit is een zeer sterke stijging ten opzichte van 2019. Deze stijging is te verklaren door de uitbreiding van de trajectcontroles (onbemande snelheidscontroles).

Het overgrote deel - 90 procent - van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera bijna 164 000 voertuigen. 12 procent hiervan reed sneller dan toegelaten. Bijna 37 000 bestuurders reden te hard op een trajectcontrole.

Door de corona-pandemie werden er veel minder alcoholcontroles uitgevoerd. Twee procent van de gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken om een voertuig te besturen.

44 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. 36 bestuurders waren onder invloed van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

759 personen kregen een boete omdat ze al rijdend aan het gsm-en waren. 545 personen kregen een boete voor foutief parkeren of stilstaan.

Er volgden 176 bekeuringen uit omdat men niet in orde was met de technische keuring. Voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel en/of foutief gebruik van een kinderzitje, stelden we 160 onmiddellijke inningen op.

Controles blijven nodig

Snelheid, drugs en alcohol en afleiding tijdens het rijden blijven nationaal de zogenoemde grote 'killers' in het verkeer. De politiezone zal haar controles onverminderd verderzetten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert verder in meer trajectcontroles.

De politiezone neemt ook deel aan een project, samen met diverse partners in veiligheid, om het aandeel van de slachtoffers bij de fietsers op termijn te verminderen. (pol)