Computers en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze populariteit heeft ook zijn keerzijde. Criminelen maken zeer graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten.

Cybercriminaliteit neemt de laatste jaren dan ook enorm toe en is ook als prioriteit opgenomen in het zonaal politieplan. Het aantal geregistreerde feiten van cybercrime is in onze politiezone met 40 procent gestegen ten opzichte van 2019.

Wat valt er onder informaticacriminaliteit of cybercrime?

Cybercrime is een ruim begrip en omvat verschillende categorieën:

Oplichting met internet (fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapssfraude, identiteitsfraude, ...)

Informaticafraude (phishing via e-mail, sms, whatsapp, ...)

Hacking waarbij de daders zich toegang verschaffen tot je computersysteem of sociale media-accounts

Valsheid in informatica (valse profielen op sociale media, ...)

Sabotage van een computersysteem (onbruikbaar maken van computersystemen)

Cijfers

De verschuiving van 'offline' naar 'online' criminaliteit is al enkele jaren aan de gang, ook in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

In 2020 registreerden we 40 procent meer aangiftes van cybercriminaliteit dan in 2019. De grootste groep is oplichting met internet (46%). We registreerden hiervan 216 aangiftes in 2020, dit is 27 procent meer dan in 2019.

De grootste stijger is informaticafraude. Deze categorie omvat 40 procent van de geregistreerde feiten en steeg van 116 aangiftes in 2019 naar 187 aangiftes in 2020. Dit is een stijging van 61 procent.

Voor feiten van hacking registreerden we 95 feiten, voor valsheid in informatica 46 feiten en in elf gevallen was er sprake van sabotage van een computersysteem. '

In deze cijfers zitten geen feiten van verspreiding zonder toestemming van naaktbeelden, grooming, cyberlokking, kinderporno, …

Omschakeling naar meer onlinetoepassingen

De stijging van cybercriminaliteit is te verklaren door meerdere factoren. Het maatschappelijke leven speelt zich steeds meer online af. We doen online aankopen, regelen online onze bankzaken, boeken vakanties online, …

Bovendien verloopt ook ons professionele leven steeds meer online. Criminelen zien hier hun kans en verschuiven hun werkterrein dus ook van offline- naar online-activiteiten.

De online wereld is heel anoniem en de pakkans voor de criminelen is eerder gering. Ook de corona-crisis draagt ongetwijfeld bij aan de verschuiving naar online-criminaliteit. We zien zelfs dat de corona-crisis misbruikt wordt om gegevens en geld van goedgelovige mensen af te troggelen via het internet.

Sneller aangifte

Maar misschien is ook de schroom om cybercrime aan te geven, verminderd waardoor slachtoffers sneller aangifte doen. Laat ons dit hopen, want uit cijfers van de Veiligheidsmonitor van 2018 bleek dat slechts 27 procent van de mensen die slachtoffer werden van oplichting via internet hiervan ook effectief aangifte deden.

Bij een inbraak in de computer of smartphone was de aangiftebereidheid slechts negen procent. Hieruit kunnen we afleiden dat de cijfers maar het topje van de ijsberg zijn. Een groot aandeel van de cybercriminaliteit blijft nog onder de radar.

Preventie

We gebruiken onze website en sociale media vaak om mensen te waarschuwen voor cybercriminaliteit. We kunnen niet voldoende benadrukken dat je op je hoede moet zijn.

Klinkt iets te mooi om waar te zijn? Komt iets uit onverwachte hoek? Word je onder tijdsdruk gezet? Worden er vertrouwelijke gegevens gevraagd? Merk je taalfouten op? Dit zijn allemaal zaken die bij jou alarmbelletjes moeten doen afgaan, want dan is de kans op oplichting immers groot.

Aangifte op afspraak

Ben je slachtoffer van cybercrime? Doe altijd aangifte bij de politie en doe dit snel, liefst binnen de 24 uur. In onze zone moet je hiervoor een afspraak maken. Indien er geen vrije ruimte meer is om binnen die tijd online een afspraak te maken, bel je best naar het nummer 014 56 47 00.

We proberen je dan toch nog verder te helpen. Contacteer ook zo snel mogelijk Card Stop om je kaart te blokkeren. Dit kan dag en nacht op het nummer 070 34 43 44. Hierdoor vermijd je dat er verder misbruik van je kaart kan gemaakt worden.

Verdacht@safeonweb

Ontvang je frauduleuze mails, berichten, … ?

  • Klik zeker niet op een link in een verdacht bericht.
  • Heb je toch al geklikt, vul de velden dan niet verder in en breek elke interactie af.
  • Valse mails, berichten, … - of een screenshot ervan - kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. De inhoud wordt dan automatisch verwerkt. Verdachte links worden gedetecteerd, doorgegeven en gebruikt om cybercrime te bestrijden.